You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Koupací systémy

Koupací systémy

Díky našim koupacím systémům je koupání dostupné pro všechny rezidenty/klienty. Tato komplexní, integrovaná řešení pro přepravu, přesun a koupání jsou navržena pro konkrétní úroveň mobility rezidenta/klienta a zaručují ergonomické podmínky pro pečovatele.

Centrální koupací prostor Proces koupání zvyšuje pocit pohodlí rezidentů/klientů. Teplá koupel uvolňuje svaly a uklidňuje mysl. Společnost Arjo dodává širokou řadu van vhodných na koupání nezávislých i vysoce závislých rezidentů/klientů. Soukromý koupací prostor- Mnozí rezidenti/klienti jsou plně schopni vykoupat se sami, pokud se dostanou do vany a z vany. Někteří rezidenti/klienti však potřebují při koupání více pomoci. Společnost Arjo dodává širokou řadu van do soukromých koupacích prostor. Hygienické zvedáky. Zvedací koupelnový vozík přesunuje rezidenty/klienty se sníženou mobilitou z lůžka do koupelny a zpět bez nutnosti dalšího přesunu. Zvedací koupelnové vozíky jsou kompatibilní s delšími vanami.