You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Koupací systémy

Koupací systémy

Naše řešení pro koupání jsou plně integrovaná s naší širokou nabídkou pomůcek pro podporu mobility i zvedání, aby vám umožnila snadný a plynulý přesun klientů/pacientů z lůžka nebo vozíku do vany a zpět.

Naše řada van umožňujících koupel vsedě nebo v zakloněné poloze je navržena tak, aby klientům/pacientům s vyšší úrovní mobility umožnila přístup k prospěšným terapeutickým účinkům koupání.