You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pooperační lůžka

Pooperační lůžka

Řešení pooperačních lůžek navržená s ohledem na klienta a pečovatele, řízení bezpečnosti a rizik, klinické výstupy, snadnost používání a údržbu.

Naše řešení lůžek zahrnují profilovací lůžka, bariatrická lůžka pro klienty překračující bezpečné pracovní zatížení standardních nemocničních lůžek a terapeutická lůžka jako pomoc při prevenci a léčbě proleženin a plicních komplikací.

Výběr správného zařízení a efektivní plánování prostoru lůžka pro klienta nebo rezidenta může mít dlouhodobé finanční přínosy