You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Boční přesun a přemisťování

Boční přesun a přemisťování

Nabízíme kompletní řadu smýkacích pomůcek s nízkým třením, které jsou vyžadovány pro bezpečné provádění široké škály manévrů, např. boční přesun a přemisťování rezidentů/klientů na lůžku. Snazší a bezpečnější provádění úkonů.

Snazší a bezpečnější provádění úkonů

Boční přesuny, posazení rezidenta/klienta, přesun na lůžko a otočení ze strany na stranu představují typ úkonů, které lze se smýkacími pomůckami Arjo provádět snadno a s minimální zátěží.

Široká řada plachet s úchopy a válcové smýkací pomůcky byly navrženy za účelem plnění potřeb a úkolů v prostředí akutní i dlouhodobé péče.

Jednorázová pomůcka MaxiOnce™ je ideální do prostředí nemocnic nebo zdravotnických zařízení s potřebou častého obracení klienta a vysokými požadavky na kontrolu infekcí. Pomůcka na jedno použití MaxiSlide Flites™ se používá pro konkrétního klienta po celou dobu jeho pobytu v nemocnici nebo pečovatelském zařízení a omyvatelná pomůcka MaxiSlides™ na opakované použití je vhodná pro akutní i dlouhodobou péči.