You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bezpečná manipulace s klienty

Bezpečná manipulace s klienty

Pro klienty a rezidenty s omezenou nebo narušenou mobilitou může být konkrétním rehabilitačním cílem nebo hlavní událostí dne čas strávený mimo lůžko.

Příliš často se však stává, že proces přesunu je riskantní a příliš náročný, aby jej jeden pečovatel zvládl sám. Naše komplexní řada řešení v oblasti přesunu je určena na zajištění jednoduchého a optimalizovaného procesu, který je bezpečný, pohodlný a důstojný pro všechny zapojené osoby.