Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Výrobky / Bezpečná manipulace s klienty
Třídit podle
Počet zobrazených výsledků: 74

Výrobky Arjo

Řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Podporujte mobilitu pro všechny. Naše řešení pro manipulaci s pacienty/klienty umožňují včasnou, častou a pravidelnou mobilizaci na vhodné úrovni funkčnosti pro pacienty/klienty na všech úrovních mobility, včetně osob trpících demencí a souvisejícími poruchami kognitivních schopností.

LP 3 - Book Demo1 Banner for web_2135x750 px 05.jpg

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Objednejte si předvedení a podívejte se na naše řešení pro manipulaci s pacienty/klienty v akci.

Maxi Move (3)

5 řešení podporujících péči jednou osobou

Anglický pojem single-handed care, což v překladu znamená péči poskytovanou jednou rukou, jednoduše označuje způsob bezpečného přesunu osoby pomocí správného vybavení a vhodného počtu pečujících osob.

V některých pečovatelských prostředích jsou dlouhou dobu uplatňovány „neformální pracovní postupy“, které automaticky vyžadují přítomnost dvou pečujících osob při činnostech zahrnujících manipulaci s pacienty/klienty. V posledních letech však došlo k určitému posunu směrem k poskytování péče jednou osobou, což zejména platí v prostředí dlouhodobé péče.

Maxi Sky 2 (7)

Prevence úrazů pečujících osob: jak mohou pomoci podlahové a stropní zvedáky

Běžné ošetřovatelské úkony by neměly představovat riziko pro pečující osoby. Pečující osoby provádějí přesuny, polohování i hygienické úkony nesčetněkrát v průběhu celého dne. Nejsou-li tyto základní ošetřovatelské úkony prováděny za použití správného vybavení, ošetřovatelských postupů a dovedností, mohou být pečující osoby vystaveny riziku muskuloskeletálních poruch (MSD) a poranění.

Rehab broshure

Manipulace s pacientem/klientem příznivá pro tělo i mysl

Náš pohyb má dopad na tělo i mysl. Přesuny a úkony spojené s mobilitou jsou každodenně prováděny bez vhodného vybavení, což může vést ke zranění osob v péči a ošetřovatelského personálu. Mezi negativní důsledky nepohyblivosti patří inkontinence, narušení kognitivních funkcí, pády, podvýživa a dekubity.¹ Řešení společnosti Arjo pro manipulaci s pacienty/klienty pomáhají minimalizovat riziko vzniku těchto komplikací. 

Prohlédněte si některé naše výrobky během poskytování péče

Sara Plus a další výrobky pro manipulaci s pacienty/klienty pomáhají vytvářet příležitosti ke spolupráci s pacienty/klienty na dosahování jejich cílů v oblasti mobility během poskytované péče. Prostřednictvím našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty podporujeme vhodné příležitosti v oblasti mobility. Podívejte se níže na videa o používání některých našich výrobků.

Demonstrační video Maxi Sky 2

Demonstrační video Maxi Move

Demonstrační video Sara Flex

Architect Image

Váš partner pro projektování zařízení

Je za námi dlouhá historie úzké spolupráce s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s pacienty a také se samotnými pacienty/klienty a jejich příbuznými. Zkušenosti nás naučily, že pro vytvoření efektivního pečovatelského zařízení a vhodného pracovního prostředí je nezbytná správná kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Proto je klíčové počítat s dostatečným prostorem již v počátku plánování nového zařízení

Požádejte o přístup do našeho bezplatného portálu pro architekty

Pokud ještě nemáte přístup na náš bezplatný portál pro architekty, požádejte o něj prostřednictvím formuláře.

Technik společnosti Arjo pomáhá zákazníkovi

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).