Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Výrobky / Bezpečná manipulace s klienty / Vaky / In bed and lateral transfer slings / Loop comfort repositioning sling

Loop comfort repositioning sling

poutkový polohovací vak Comfort

Loop Comfort Repositioning Sling - poutkový polohovací vak Comfort pomáhá pečující osobě při přemisťování nebo polohování pacienta/klienta na lůžku, včetně otáčení z pronační polohy a zpět, bočního přesunu z jednoho plochého povrchu na druhý a zvedání z podlahy. Může být také použit jako prostěradlo a lze ho ponechat pod pacientem/klientem po dobu mezi přesuny (dovoluje-li to jeho klinické posouzení).

Polohování na lůžku má řadu klinických přínosů:
- Prevence poškození tkání
- Zlepšení ventilace, posturální drenáže, regulace tvorby sekretu
- Zlepšení životních funkcí
- Usnadnění svalové funkce, stability a mobility
- Zlepšení života i pohody pacienta/klienta a jejich zapojení do funkčních rehabilitačních aktivit.

Polohování omezuje dobu i intenzitu působení tlaku na zranitelné oblasti těla a přispívá k vylepšenému pohodlí, hygieně, důstojnosti i funkčním schopnostem pacienta/klienta.

Jednovrstvý bezešvý produkt nabízí kombinaci standardního prostěradla a polohovacího vaku. Není zapotřebí ho odstraňovat z pod těla pacienta/klienta, neboť dle nezávislých testů provedených na běžně používaných površích může být ponechán na místě. Přesuny a polohování jsou efektivnější a od pečující osoby vyžadují vynaložení menšího úsilí, což také přispívá k menšímu nepohodlí pacienta/klienta.

Vak je určen pro pacienty/klienty, kteří jsou do velké míry či zcela závislí a nemohou se podílet na svém vlastním přesunu a polohování. Lze ho použít pro boční přesuny, polohování na lůžku, otáčení z pronační polohy a zpět, vkládání a vyjímání rentgenových kazet a zvedání z podlahy.

Nezávislé testy ukázaly, že polohovací vaky nenarušují účinnost dvou běžně používaných podpůrných povrchů. Vak tak může podpořit klinické rozhodování při posuzování rizika spojeného s ponecháním polohovacího vaku pod pacientem/klientem po dobu mezi přesuny, přispět k efektivnějším pracovním postupům a snížit potřebu dodatečné manipulace s pacienty/klienty.

Barevně odlišené značky na okrajích vaku označují jeho velikost a umístění popruhů. Veškeré stehy jsou podél okrajů lůžka, aby povrch pod pacientem/klientem byl bezešvý.

Vak by měl být používán pouze s pasivními zvedacími systémy Arjo (s poutkovým upevněním) v souladu s povolenými kombinacemi uvedenými v návodu k použití.

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Product Information
Article Number MAA7000
Max safe working load kg 272 kg
Max safe working load lb 600 lbs
Compatible Lifts Maxi Sky 600,Maxi Sky 2, Maxi Move
Available Sizes Regular,Wide
Expected Service Life 2 Years
Expected Shelf Life 5 Years
Washing Temperature 70° C
Tumble Dry Temperature max 80° C

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Prozkoumat výrobek

Filtr
Filtr
Slings Leave Behind

Typ: Sales | Leave behind / Brochure

Jazyk
STÁHNOUT

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Slings Leave Behind

Typ: Sales | Leave behind / Brochure

Jazyk
STÁHNOUT

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Slings introduction
Sling clinical application video

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Technik společnosti Arjo pomáhá zákazníkovi

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).