Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro akutní péči

Galerie mobility pro akutní péči

Akutní péče slouží pacientům s často a rychle se měnícími potřebami. Zdravotní stav i úroveň mobility se u každého pacienta výrazně liší a může se měnit z hodiny na hodinu. Galerie mobility pro akutní péči může pomoci zdravotnickým zařízením posoudit a určit, jaké pomůcky a ošetřovatelské dovednosti jsou zapotřebí pro naplnění požadavků jednotlivých pacientů v oblasti mobility – za použití vzorových osobností od Alberta až po Emmu.
circle1_555px.jpg

Seznamte se s pacienty

Akutní péče je charakterizována populací pacientů, kteří jsou dočasně hospitalizováni za účelem určení diagnózy a poskytnutí odpovídající lékařské péče. Různorodost zdravotního stavu pacientů i úrovně jejich závislosti může zvyšovat nároky na ošetřující personál i zdravotnická zařízení, pokud jde o naplňování jejich potřeb týkajících se mobility. Mobilita, jakož i nezávislost pacientů z velké části předurčují potřebnou míru fyzické asistence a fyzické zátěže (statické i dynamické) ošetřujícího personálu. Pacienti akutní péče jsou zastoupeni Albertem, Barbarou, Carlem, Doris a Emmou, kteří představují různé úrovně mobility i nároků na ošetřující personál.
Albert AC_500x700.jpg

Albert

Tento pacient je schopen provádět denní aktivity samostatně bez pomoci jiné osoby.
Barbara AC_500x700.jpg

Barbara

Tato pacientka je částečně schopna provádět denní aktivity samostatně a potřebná pomoc obvykle nebývá pro ošetřující personál fyzicky náročná.
Carl AC_500x700.jpg

Carl

Tato pacientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se na nich aktivně podílet jakýmkoli podstatným nebo spolehlivým způsobem.
Doris AC_500x700.jpg

Doris

Tato pacientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se na nich aktivně podílet jakýmkoli podstatným nebo spolehlivým způsobem.
Emma AC_500x700.jpg

Emma

Tato pacientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se aktivně podílet na poskytované péči či přesunech.
positive8_500x700v3.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).