You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galerie mobility pro akutní péči

Akutní péče slouží pacientům s často a rychle se měnícími potřebami. Zdravotní stav i úroveň mobility se u každého pacienta výrazně liší a může se měnit z hodiny na hodinu. Galerie mobility pro akutní péči může pomoci zdravotnickým zařízením posoudit a určit, jaké pomůcky a ošetřovatelské dovednosti jsou zapotřebí pro naplnění požadavků jednotlivých pacientů v oblasti mobility – za použití vzorových osobností od Alberta až po Emmu.

circle1_555px.jpg

Seznamte se s pacienty

Akutní péče je charakterizována populací pacientů, kteří jsou dočasně hospitalizováni za účelem určení diagnózy a poskytnutí odpovídající lékařské péče. Různorodost zdravotního stavu pacientů i úrovně jejich závislosti může zvyšovat nároky na ošetřující personál i zdravotnická zařízení, pokud jde o naplňování jejich potřeb týkajících se mobility. Mobilita, jakož i nezávislost pacientů z velké části předurčují potřebnou míru fyzické asistence a fyzické zátěže (statické i dynamické) ošetřujícího personálu. Pacienti akutní péče jsou zastoupeni Albertem, Barbarou, Carlem, Doris a Emmou, kteří představují různé úrovně mobility i nároků na ošetřující personál.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení