Carl AC_500x700.jpg

Carl

Carl vyžaduje asistenci při denních aktivitách
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu. Tito pacienti jsou však schopni se na svém pohybu aktivně podílet a je důležité, aby si tuto schopnost v maximální možné míře zachovávali nebo zlepšovali. Asistence poskytovaná Carlovi může zahrnovat přesuny s využitím stavěcí a zvedací pomůcky.

  • Je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu.
  • Často sedí na vozíku a vykazuje určitou stabilitu trupu
  • Žluté tričko naznačuje, že hrozí riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil správné pomůcky
  • Stimulace funkční mobility je pro Carla velmi důležitá

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení