Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro akutní péči / Carl

Carl AC_500x700.jpg

Carl

Carl vyžaduje asistenci při denních aktivitách
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu. Tito pacienti jsou však schopni se na svém pohybu aktivně podílet a je důležité, aby si tuto schopnost v maximální možné míře zachovávali nebo zlepšovali. Asistence poskytovaná Carlovi může zahrnovat přesuny s využitím stavěcí a zvedací pomůcky.

  • Je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu.
  • Často sedí na vozíku a vykazuje určitou stabilitu trupu
  • Žluté tričko naznačuje, že hrozí riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil správné pomůcky
  • Stimulace funkční mobility je pro Carla velmi důležitá
bicycle_500px.jpg

Podpora pohyblivosti

Galerie mobility hraje klíčovou úlohu v podpoře pohyblivosti v akutní i dlouhodobé péči tím, že umožňuje posoudit úroveň mobility jednotlivce i její dopad na kvalitu péče.
Designing-for-Carl-49097.jpg

Navrženo pro Carla

Úzce spolupracujeme s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s pacienty, ale i se samotnými klienty a jejich příbuznými, díky čemuž se nám daří navrhovat prostory přizpůsobené jejich individuálním potřebám.
positive8_500px.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).