You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Znalosti

Ve společnosti Arjo se pomocí našich výrobků a informačních aktivit snažíme o zlepšování každodenního života lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Již 60 let jsme ve spojení se všemi aspekty ošetřovatelské péče po celém světě. Za tu dobu jsme získali obrovské množství znalostí a zkušeností.

Tříbením a soustřeďováním těchto znalostí do vývoje výrobků a jejich výroby se snažíme zajistit snazší a bezpečnější život pro klienty/pacienty i ošetřovatele. Naším cílem je šířit informace o pomáhat zvyšovat kvalitu péče.

arjo-stock-nurse-patient2-555x555.jpg

Akutní péče

Snažíme se pomoci zdravotnickým profesionálům tyto požadavky naplňovat s využitím řešení optimalizujících péči, pohodlí a důstojnost všech klientů/pacientů.

Další informace

arjo-stock-nurse-patient-555x555.jpg

Dlouhodobá péče

Domníváme se, že u ošetřovaných osob, ať už se jedná o seniory nebo osoby vysoce závislé na asistenci ostatních, by zkušenost s dlouhodobou péčí měla vést k jejich celkově dobré kondici a důstojnosti.

Další informace

arjo-dimesia-casters-chair-555x555.jpg

Oblast znalostí

V sekci zaměřené na naše znalosti naleznete informace o všech oblastech, do nichž portfolio výrobků společnosti Arjo zasahuje.

Další informace

arjo_mobility_gallery-1000x1000.jpg

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování mobility, který rozlišuje pět stupňů mobility označených písmeny od A do E.

Další informace