You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Kennis

Bij Arjo streven we ernaar mensen met beperkte mobiliteit en leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen meer comfort te bezorgen in hun dagelijks leven. Dat doen we aan de hand van onze producten en van activiteiten waarbij we onze kennis delen. 60 jaar ervaring in de zorgsector wereldwijd hebben ons de nodige inzichten en kennis bezorgd.

Die kennis zetten we in bij de ontwikkeling en vervaardiging van producten. Om het leven van zorgvragers en zorgverleners gemakkelijker én veiliger te maken. Bovendien engageren we ons om onze bevindingen en ervaringen te delen en op die manier de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

arjo-stock-nurse-patient2-555x555.jpg

Acute zorg

Onze prioriteit is zorgprofessionals te helpen met oplossingen die de zorg, het comfort en de waardigheid van elke patiënt optimaliseren.

Lees verder

arjo-stock-nurse-patient-555x555.jpg

Langdurige zorg

Voor elke oudere bewoner en mensen die sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen moet langdurige zorg een ervaring zijn waarin hun welzijn en waardigheid centraal worden gesteld.

Lees verder

arjo-dimesia-casters-chair-555x555.jpg

Vakgebieden

In het gedeelte Vakgebieden vindt u informatie over de verschillende focusgebieden binnen de productportfolio van Arjo.

Lees verder

arjo_mobility_gallery-1000x1000.jpg

De Mobiliteitswijzer™

De Mobiliteitswijzer™ van Arjo is een tool waarin vijf verschillende functionele mobiliteitsniveaus worden beschreven, van vrijwel onafhankelijk (A) tot volledig afhankelijk (E).

Lees verder