You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

De Mobiliteitswijzer™

De Mobiliteitswijzer™ is een instrument dat vijf verschillende mobiliteitsniveaus toewijst, in alfabetische volgorde van A tot E.

De Mobiliteitswijzer™ is een analyse- en communicatie-instrument dat verschillende niveaus van functionele mobiliteit beschrijft, van volledig mobiele en zelfredzame zorgvragers tot mensen die volledig bedlegerig zijn, in alfabetische volgorde Albert tot Emma genoemd.

De Mobiliteitswijzer™ draagt bij tot de ontwikkeling van een hogere zorgstandaard, gebaseerd op inzicht in en controle van de eisen en randvoorwaarden voor deze vorm van zorg en voor het welzijn van de zorgverleners. Keuzes met betrekking tot zorg zijn grotendeels gebaseerd op beoordelingen van zorgvragers en we moeten erkennen dat er niet zoiets als een typische zorgvrager bestaat. Om de zorg voor onze zorgvragers te plannen, moeten die keuzes bewust en uitgebalanceerd zijn. Met andere woorden, niet alleen moet de zorg worden afgestemd op het individu, er bestaat ook behoefte aan een bepaalde vorm van standaardisering en classificatie.

De vijf niveaus van mobiliteit vormen de basis van de Mobiliteitswijzer™. Mobiliteit stimuleren en uiteindelijk passiviteit respecteren is essentieel vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de zorg.

Achtergrondinformatie over de Mobiliteitswijzer™

 

Behandelaars onderkennen het feit dat een uitgebreide functionele analyse van zorgvragers van essentieel belang is voor het optimaliseren van hun fysieke en cognitieve functioneren en levenskwaliteit (Hawes, et al., 1997) en er zijn studies die dat empirisch ondersteunen.

De introductie van het Beoordelingsinstrument voor bewoners (RAI) heeft de resultaten voor zorgvragers significant verbeterd op vier essentiële terreinen: ADL-functie, cognitieve functie, urinaire continentie en sociale betrokkenheid (Phillips, et al.,1996).

Er werd ook een potentiële verbetering van het functioneren van zorgvragers geconstateerd. De ontwikkeling van de Mobiliteitswijzer van Arjo is deels gebaseerd op deze RAI (Knibbe, et al., 1998), die later werd gevalideerd en opgenomen in ISO/TR 12296:2012.