Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Kennis / Mobiliteitswijzer
Mobility gallery top image

Mobiliteitswijzer

De Mobiliteitswijzer van Arjo is een beoordelings- en communicatietool, gebaseerd op 5 mobiliteitsniveaus van A-E. Deze tool was in eerste instantie ontwikkeld voor de langdurige zorgomgeving om de beoordeling en communicatie met betrekking tot de functionele mobiliteit van de bewoners en de invloed daarvan op de zorgverlening te verbeteren.

Mobility gallery icons.jpg

Elk mobiliteitsniveau wordt gepersonifieerd in de personages Albert, Barbara, Carl, Doris en Emma. De afbeelding in het midden van de cirkel vertegenwoordigt het functionele mobiliteitsniveau van de bewoner of zorgvrager, van onafhankelijk tot afhankelijk, terwijl de verschillende kleuren het potentiële risico voor de zorgverlener weergeven wanneer deze hulp verleent zonder gebruik te maken van de geschikte hulpmiddelen.

 

Inzicht in hoe uw bewoner of zorgvrager kan bijdragen aan hun mobiliteit, alsmede in het voorkomen van letsel bij zorgverleners, is van het grootste belang bij het helpen vinden van de juiste hulpmiddelen en zorgprocessen om de mobiliteit te bevorderen of te behouden.

De Mobiliteitswijzer schept vertrouwen door …

Bepalen van mobiliteitsniveaus

De Mobiliteitswijzer gebruikt vijf kleurgecodeerde pictogrammen om het niveau van functionele mobiliteit van de zorgvrager/bewoner aan te geven, van zelfstandig tot afhankelijk.

Risico's in beeld brengen

De Mobiliteitswijzer stelt u in staat om de risico's in beeld te brengen met behulp van de gekleurde cirkels. Deze geven het potentiële risico van fysieke overbelasting voor een zorgverlener weer met behulp van de 'stoplicht'-risicoschaal, waarbij groen een laag risico is en rood een hoog risico.

Identificeren van mogelijkheden voor verbetering/behoud van mobiliteit:

De Mobiliteitswijzer stelt u in staat om de juiste hulpmiddelen te identificeren om mobiliteit te bevorderen
en verbetering of behoud van functie en mobiliteit.

Oplossingen voor kwaliteitszorg lokaliseren:

De Mobiliteitswijzer kan helpen bij het bepalen van de juiste hulpmiddelen om functionele mobiliteit bij dagelijkse taken en transfers te bevorderen.

Evaluatie van de resultaten van de instelling

De Mobiliteitswijzer kan helpen bij het bepalen van het type en de hoeveelheid hulpmiddelen die nodig zijn om efficiënte werkstromen en resultaten te bevorderen.

Strategische planning

Inzicht in de verschillende functionele niveaus van de zorgvragers/bewoners met behulp van de Mobiliteitswijzer kan het onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Arjo helpen bij het plannen voor de toekomst.
Empowering Movement Banner

Stimulering van beweging

Mensen zijn gemaakt om te bewegen, en we zijn van mening dat het stimuleren van beweging binnen zorgomgevingen essentieel is voor hoogwaardige zorg. Het bevordert de genezing, waardigheid en onafhankelijkheid van de zorgvragers, maar ook het vertrouwen en het algehele welzijn van de zorgverleners. Met behulp van de Mobiliteitswijzer kan het mobiliteitsniveau van een persoon in de acute, langdurige, bariatrische en bijzondere zorg worden ingeschat, evenals de impact hiervan op de zorgkwaliteit.