Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / Wiedza / Galeria Mobilności
Mobility gallery top image

Galeria Mobilności

Galeria Mobilności Arjo to narzędzie oceny i komunikacji, oparte na 5 poziomach mobilności od A-E. To narzędzie zostało pierwotnie opracowane dla środowiska opieki długoterminowej, aby poprawić ocenę i komunikację związaną z funkcjonalną mobilnością podopiecznych i wpływem, jaki ma to na świadczenie opieki.

Mobility gallery icons.jpg
Każdy poziom mobilności jest przedstawiony jako postać Alberta, Barbary, Carla, Doris i Emmy. Obraz w środku okręgu przedstawia funkcjonalny poziom mobilności podopiecznego lub pacjenta, od niezależnego do zależnego, a różne kolory przedstawiają potencjalne ryzyko dla opiekuna podczas udzielania pomocy bez odpowiedniego sprzętu. Zrozumienie, w jaki sposób podopieczny lub pacjent może przyczynić się do swojej mobilności, a także ochrona opiekunów przed urazami, ma zasadnicze znaczenie dla pomocy w znalezieniu odpowiedniego sprzętu i procesów opieki, aby ułatwić lub utrzymać mobilność.

Galeria Mobilności buduje zaufanie przez…

Ocena poziomów mobilności

Galeria Mobilności wykorzystuje pięć kolorowych ikon do komunikowania poziomu funkcjonalnej mobilności pacjenta/pensjonariusza od niezależnego do zależnego.

Wizualizacja zagrożeń

Galeria Mobilności umożliwia wizualizację ryzyka za pomocą kolorowych kółek. Informują one opiekuna o potencjalnym ryzyku fizycznego przeciążenia za pomocą skali ryzyka „sygnalizacji świetlnej”, gdzie kolor zielony oznacza niskie ryzyko, a czerwony wysokie .

Identyfikacja możliwości poprawy/utrzymania mobilności:

Galeria Mobilności umożliwia identyfikację odpowiedniego sprzętu wspomagającego mobilność
oraz poprawę lub utrzymanie mobilności.

Wskazywanie rozwiązań z zakresu opieki wysokiej jakości:

Galeria Mobilności może pomóc w doborze odpowiedniego sprzętu, aby promować mobilność podczas codziennych zadań i transferów.

Ocena wyników placówki

Galeria Mobilności może pomóc w identyfikacji rodzaju i ilości sprzętu potrzebnego do promowania wydajnych sposobów pracy i korzystnych wyników.

Planowanie strategiczne

Zrozumienie różnych poziomów funkcjonalnych pacjenta/podopiecznego za pomocą Galerii Mobilności może pomóc zespołowi badawczo-rozwojowemu firmy Arjo planować przyszłościowe rozwiązania.
Empowering Movement Banner

Wspieranie mobilności

Ludzie są stworzeni do poruszania się, a my wierzymy, że wspieranie mobilności w opiece zdrowotnej jest kluczem do zapewnienia wysokiej jakości opieki. Pomaga to w zdrowieniu, godności i niezależności pacjentów, a także w zaufaniu i ogólnym samopoczuciu opiekunów. Galeria Mobilności umożliwia ocenę poziomu mobilności jednostki w opiece doraźnej, długoterminowej, bariatrycznej i specjalnej oraz jej wpływ na jakość opieki.

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt