Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Legal / Informacja prawna

Informacja prawna

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na warunki określone w niniejszym dokumencie. W związku z tym należy się uważnie zapoznać z pełną treścią tej Informacji prawnej wraz z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, a następnie okresowo sprawdzać te dokumenty, ponieważ Arjo może wprowadzać w nich zmiany i aktualizacje.

Brak gwarancji itp.

Jest to ogólna informacja prawna dotycząca strony internetowej Arjo www.arjo.com. Należy pamiętać, że na poszczególnych stronach internetowych Arjo mogą się znajdować dodatkowe informacje prawne i powiadomienia.

Informacje publikowane na tej stronie internetowej są dostarczane przez spółkę Arjo AB i jej spółki zależne („Arjo”) wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być interpretowane jako porady ani rekomendacje, a niniejsza strona internetowa nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji lub działań. Treść tej strony może nie być wyczerpująca i aktualna. Wszystkie informacje są przekazywane w dobrej wierze, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, a wykorzystanie informacji lub materiałów zawartych na tej stronie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. 

Żadna informacja przedstawiona na niniejszej stronie internetowej nie stanowi zaproszenia do inwestowania ani dokonywania innych transakcji papierami wartościowymi w Arjo. Rzeczywiste wyniki i zmiany mogą się znacząco różnić od wszelkich zapowiedzi przedstawionych na niniejszej stronie internetowej (zob. poniżej). Nie można się opierać na historycznych wynikach w zakresie ceny papierów wartościowych jako na wskazówce dotyczącej ich wyników w przyszłości.

Arjo nie gwarantuje, że strona internetowa będzie dostępna przez cały czas, ani że strona lub serwer, na którym jest udostępniona, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Zapowiedzi

Ta strona może zawierać pewne zapowiedzi odnoszące się do przyszłych operacji, wyników lub warunków rynkowych. Tego rodzaju zapowiedzi są oparte na naszych poglądach i oczekiwaniach co do przyszłych wydarzeń, które mamy w chwili ich formułowania. Nie ma pewności, że takie oczekiwania się zmaterializują. Ponieważ zapowiedzi zawierają założenia i szacunki, które są obciążone znanymi i nieznanymi czynnikami ryzyka i niepewności, wynik może znacząco odbiegać od wyniku przedstawionego w zapowiedziach. Nie mamy obowiązku publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek zapowiedzi, czy to w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy też z innych przyczyn, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub regulacje giełdowe. 

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, treść tej strony internetowej jest objęta prawem autorskim, prawami pokrewnymi lub innymi prawami własności intelektualnej należącej do spółki Arjo. Dotyczy to znaku towarowego „Arjo” oraz innych logotypów i znaków towarowych, które mogą występować na tej stronie internetowej. Logotypy, znaki towarowe oraz utwory firmy Arjo chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku przesyłania jakichkolwiek informacji lub materiałów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej należy pamiętać, że Arjo może wykorzystywać takie informacje i materiały na całym świecie, bez ograniczeń czasowych (lub co najmniej przez 50 lat), wprowadzać w nich zmiany, publikować je, a także przekazywać je i w inny sposób udostępniać je stronom trzecim. Za takie wykorzystanie nie zostanie Państwu wypłacone żadne wynagrodzenie. Przesyłając nam jakiekolwiek informacje lub materiały za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie przez Arjo i gwarantują, że mają Państwo prawo do przesłania tych informacji lub materiałów do Arjo zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów

Ta strona internetowa zawiera informacje o produktach, które mogą nie być dostępne w danym kraju, a jeśli są dostępne, to oznacza, że zostały zatwierdzone lub zaakceptowane przez państwowy organ regulacyjny pod względem zgodności z zaleceniami i ograniczeniami obowiązującymi w różnych krajach. W każdym kraju obowiązują określone prawa, przepisy i praktyki medyczne regulujące przekazywanie informacji medycznych lub innych informacji o wyrobach medycznych w Internecie. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być interpretowana jako reklama lub promocja jakiegokolwiek produktu, który nie jest dozwolony przez prawo kraju, w którym zamieszkuje czytelnik. Jednakże nasze produkty i nasza strona internetowa są zgodne z prawem obowiązującym w kraju wybranym przez czytelnika.

Zmiany/aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnej części tej strony internetowej, w tym niniejszej Informacji prawnej, w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność niniejszej strony internetowej. 

 

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt