You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Podnośniki kąpielowe

Podnośniki kąpielowe

Nasze rozwiązania kąpielowe są całkowicie zintegrowane z bogatą ofertą urządzeń wspierających mobilność, co umożliwia przenoszenie pensjonariuszy i pacjentów z łóżka lub wózka inwalidzkiego do wanny i z powrotem w jednej płynnej sekwencji.

Podnośniki kąpielowe z naszej oferty mogą być obsługiwane przez jednego opiekuna, eliminując potrzebę ręcznego podnoszenia i redukując liczbę wymaganych transferów.

Podnośnik kąpielowy lub inne urządzenie do przenoszenia pensjonariuszy można dobrać do poziomu ich mobilności i preferowanej pozycji kąpielowej: na siedząco, na leżąco lub w pozycji półsiedzącej.