You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Podnośniki kąpielowe

Podnośniki kąpielowe

Podnośniki kąpielowe są integralną częścią systemów kąpielowych, zapewniają pensjonariuszowi/pacjentowi wygodne wsparcie podczas kąpieli, podnoszenia, przenoszenia i przewożenia.

Wózek kąpielowy z podnośnikiem pozwala przenieść pensjonariuszy/pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej z łóżka do wanny i z powrotem bez dodatkowego przemieszczania. Firma Arjo oferuje cztery typy podnośników kąpielowych dopasowane do różnych potrzeb i wymagań. Wózki kąpielowe są kompatybilne z wannami w dłuższym wariancie. Pełny system kąpielowy składa się z wanny o regulowanej wysokości oraz zintegrowanego przestawnego podnośnika kąpielowego o regulowanej wysokości. Elementy o regulowanej wysokości umożliwiają opiekunom ergonomiczną pracę poprzez dostosowanie urządzenia do pracy na odpowiedniej wysokości. Dla bezpieczeństwa i sprawności pensjonariusza/pacjenta istotne jest, aby podnośniki zapewniały właściwą równowagę między wspieraniem i mobilizowaniem pacjenta do aktywności. Wspomagane elektrycznie funkcje podnośników Arjo zmniejszają obciążenie opiekuna, a zasilane podnośniki kąpielowe są proste w użytkowaniu, umożliwiając pojedynczemu opiekunowi bezpieczne przeprowadzenie całej kąpieli. Po zajęciu miejsca na siedzeniu lub noszach podnośnika kąpielowego pensjonariusz/pacjent pozostaje tam w wygodnej i bezpiecznej pozycji przez cały cykl kąpieli.