You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Systemy kąpielowe

Systemy kąpielowe

Nasze systemy umożliwiają kąpiel wszystkim pensjonariuszom/pacjentom. Te kompleksowe, zintegrowane rozwiązania przeznaczone do transportu, przenoszenia i kąpieli zostały zaprojektowane z myślą o określonych poziomach mobilności pensjonariuszy/pacjentów i zapewniają ergonomiczne warunki pracy dla personelu.

Centralny obszar kąpielowy

Proces kąpania poprawia dobre samopoczucie pensjonariuszy/pacjentów – ciepła kąpiel wpływa na rozluźnienie mięśni i wywiera działanie uspokajające i relaksujące. Arjo oferuje szeroką gamę wanien odpowiednich zarówno dla samodzielnych pensjonariuszy/pacjentów, jak i w wysokim stopniu zależnych od opiekunów.

Osobisty obszar kąpielowy

Wielu pensjonariuszy/pacjentów jest w pełni zdolnych do samodzielnej kąpieli, pod warunkiem, że potrafią wejść do wanny i wyjść z niej. Jednak niektórzy pensjonariusze/pacjenci potrzebują pomocy podczas kąpieli. Arjo oferuje szeroką gamę wanien do kąpieli.

Podnośniki kąpielowe

Wózek kąpielowy przenosi pensjonariuszy/pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej z łóżka do wanny i z powrotem bez konieczności dodatkowego przenoszenia. Wózki kąpielowe są kompatybilne z dłuższymi wannami.