Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Nasza strategia
corporate gov.jpg

Nasza strategia

Nasza strategia

Wizją Arjo jest być globalnym partnerem w opiece nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomagającym rozwiązywać problemy zdrowotne oraz poprawiać jakość życia starszych osób.

Aby to osiągnąć, zdefiniowaliśmy cel strategiczny: Arjo dąży do zdobycia pozycji lidera na rynku opieki długoterminowej. Jednocześnie za cel stawiamy sobie utrzymanie silnej pozycji na rynku intensywnej opieki medycznej. Naszą ambicją jest również osiągnięcie pozycji preferowanego dostawcy rozwiązań dla naszych klientów.

W oparciu o nasze zamierzenia strategiczne opracowano biznesplan — „Arjo 2020”. „Arjo 2020” obejmuje pięć obszarów, które opisano poniżej. Podstawą jest kultura zwycięstwa i zrównoważonego rozwoju, w którym nie tylko biznes, ale i ludzie rozwijają się razem.

Nasze wartości

Celem jest stworzenie organizacji zorientowanej na wyniki w oparciu o podstawowe wartości Arjo.

Cele finansowe

Cele finansowe w perspektywie średnioterminowej.

Arjo 2020 – back to profitable growth