You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nasza strategia

Nasza strategia

Wizją Arjo jest być globalnym partnerem w opiece nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomagającym rozwiązywać problemy zdrowotne oraz poprawiać jakość życia starszych osób.

Aby to osiągnąć, zdefiniowaliśmy cel strategiczny: Arjo dąży do zdobycia pozycji lidera na rynku opieki długoterminowej. Jednocześnie za cel stawiamy sobie utrzymanie silnej pozycji na rynku intensywnej opieki medycznej. Naszą ambicją jest również osiągnięcie pozycji preferowanego dostawcy rozwiązań dla naszych klientów.

W oparciu o nasze zamierzenia strategiczne opracowano biznesplan — „Arjo 2020”. „Arjo 2020” obejmuje pięć obszarów, które opisano poniżej. Podstawą jest kultura zwycięstwa i zrównoważonego rozwoju, w którym nie tylko biznes, ale i ludzie rozwijają się razem.