Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Nasza strategia
Arjo.strategy1.jpg

Mobilność jest kluczowym czynnikiem wpływającym na lepsze wyniki zdrowotne

Z badań wynika, że pomiędzy mobilnością a fizycznym i psychicznym samopoczuciem ludzi istnieje wyraźny związek. Nasza strategia opiera się na głównych wyzwaniach stojących przed opieką zdrowotną: zapewnieniu większej liczbie osób wysokiej jakości opieki przy mniejszej dostępności zasobów — i właśnie dlatego mobilność jest tutaj kluczowym czynnikiem.


Lepsza mobilność podnosi jakość opieki, zapobiega powikłaniom, skraca czas trwania czynności opiekuńczych i minimalizuje liczbę urazów związanych z pracą opiekunów. Pokazujemy drogę do pozytywnych efektów dzięki zwiększonej mobilności i współpracujemy z klientami, aby tworzyć lepsze warunki dla wysokiej jakości opieki.
Jako partner w zakresie mobilności w dziedzinie opieki zdrowotnej, oferujemy rozwiązania, w ramach których wspólnie z°klientami oceniamy unikalne potrzeby każdej placówki i opracowujemy dostosowany do indywidualnych potrzeb program, który oprócz odpowiednich urządzeń oferuje także umiejętności i metody pracy personelu. Ściśle współpracując z klientem nad realizacją wspólnych celów, bierzemy na siebie odpowiedzialność za tworzenie zmian w praktyce opiekuńczej, a tym samym za osiąganie lepszych wyników klinicznych i finansowych. Dzięki temu holistycznemu podejściu mamy do czynienia z rynkiem, który jest dziesięć razy większy niż rynek, na którym obecnie działamy.
Arjo.strategy2.jpg

Wizją Arjo jest pozycja najbardziej zaufanego partnera w poprawie zdrowia dla osób zmagających się z problemami z mobilnością.

Wspieranie mobilności:

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
Arjo.strategy_5.jpg

Oparte na wynikach programy dla opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna musi sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na opiekę na pacjentem oraz nad jej rosnącymi kosztami. Nasi klienci potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu wielu problemów w nowy sposób, aby mogli zoptymalizować swoją działalność z korzyścią dla pacjentów, opiekunów i wykorzystania zasobów. Z tego powodu głównym elementem strategii Arjo na lata 2021-2030 jest stanie się partnerem w zakresie mobilności i jeszcze większe skupienie na programach opartych na wynikach.

Na czym polega bycie partnerem w zakresie mobilności?

  • Wspólnie z klientem przeprowadzamy ocenę unikalnych potrzeb każdego środowiska opieki, w oparciu o dane dotyczące problemów związanych z ograniczoną mobilnością, takich jak urazy związane z pracą (w przypadku personelu) oraz odleżyny, owrzodzenia żylne nóg i upadki (wśród pacjentów).

  • Arjo opracowuje dostosowany do potrzeb program, który oprócz odpowiednich urządzeń zabezpiecza również umiejętności i metody pracy dla personelu.

  • Ściśle współpracując z klientem nad realizacją wspólnych celów, bierzemy na siebie odpowiedzialność za tworzenie zmian w praktyce opiekuńczej, a tym samym za osiąganie lepszych wyników klinicznych i finansowych.

  • Przyjmując holistyczne spojrzenie, którego wymagają niektóre ważne problemy opieki zdrowotnej, zajmujemy się rynkiem, który jest dziesięciokrotnie większy niż rynek, na którym obecnie działamy.

Przeczytaj naszą filozofię Arjo Positive Eight (Osiem Korzyści z Mobilności)

Przeczytaj o naszym modelu pracy Galeria Mobilności Arjo

Nasze czynniki sukcesu

Na podstawie trzech kluczowych czynników stworzyliśmy silny fundament, aby uzyskać odpowiednie warunki do realizacji celu, jakim jest uzyskanie statusu czołowego partnera w zakresie mobilności.
Arjo.Colleagues_750_250.jpg

Ludzie i organizacja

Zmieniony model biznesowy, w którym większy nacisk kładzie się na sprzedaż opartą na wynikach, postawi nowe wymagania przed organizacją, a mapowanie kompetencji i rozwój zyskają na znaczeniu.
Arjo.Camilla_750_250.jpg

Cyfryzacja

Rozwiązania cyfrowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w łańcuchu wartości sektora opieki zdrowotnej. Arjo poczyniło znaczne postępy w tej dziedzinie, na przykład opracowując naszą ofertę cyfrowych kursów szkoleniowych, filmów instruktażowych, serwisu i wsparcia, a także zarządzając procesami wewnętrznymi.
Arjo.750_250.jpg

Zrównoważony rozwój

Wkład w zrównoważoną opiekę zdrowotną jest podstawą oferty Arjo od momentu założenia firmy w 1957 roku. Ramy zrównoważonego rozwoju Arjo 2030 to ambitny plan dalszego rozwoju naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele finansowe 2023-2025

• Organiczny wzrost sprzedaży o 3-5% rocznie

• Marża skorygowanego zysku EBITDA na poziomie około 23% w stosunku do całego roku 2025

• Roczny wskaźnik cyklu konwersji gotówki przekraczający 80%

• Dywidenda w grupie kapitałowej powinna odpowiadać 30-60% zysku netto (po opodatkowaniu)

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt