You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bezpieczny transport pacjentów

Bezpieczny transport pacjentów

Dla pacjentów i mieszkańców z ograniczoną lub upośledzoną sprawnością ruchową czas spędzony poza łóżkiem może być konkretnym celem rehabilitacji lub punktem kulminacyjnym całego dnia.

Jednak zbyt często proces przenoszenia jest ryzykowny i zbyt trudny do wykonania przez jedną osobę. Nasza kompleksowa oferta rozwiązań z zakresu transportu pozwala na prosty, bezpieczny i wygodny — również dla personelu — transfer pacjenta z zachowaniem jego godności osobistej.