Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Säker patientförflyttning

Arjo-produkter

Lösningar för patientbehandling

Främja rörlighet för alla. Våra patienthanteringslösningar möjliggör tidig, frekvent och regelbunden mobilisering på en nivå som lämpar sig för patienter på alla mobilitetsnivåer, inklusive personer med demens och relaterade kognitiva nedsättningar.

Rehab broshure

Patienthantering för kropp och själ

Sättet vi rör oss på påverkar både kropp och själ. Varje dag utförs förflyttningar och mobilitetsuppgifter utan lämplig utrustning vilket kan leda till skador både hos de som tar emot och hos de som ger vården. De negativa effekterna av immobilitet är bland annat urininkontinens, kognitiv nedsättning, fall, undernäring och tryckskador.¹ Arjos lösningar för patienthantering bidrar till att minimera riskerna för dessa. 

Patient Handling Clinical Evidence Summary mockup

Omsorg för vårdpersonal

Manuell hantering av patienter är en viktig bidragande orsak till muskel- och skelettskador och smärta hos sjuksköterskor och terapeuter.²,³ På bara ett år hade sjuksköterskor 8 730 sjukdagar på grund av muskel- och skelettskador.⁴ Minska manuella lyft och hjälp till att minimera riskerna för vårdpersonal med en stödjande miljö för patientförflyttning.

Sara Plus (7)

Förbättra vårdkvaliteten

Att tillbringa tid utanför sängen är en viktig del av en patients dag. Hjälpmedel ger säkrare processer för lyft, förflyttning eller omplacering av patienter, vilket minskar risken för patientskada (dvs. fall, hudåkommor, axel ur led) som en följd av ett missöde i samband med manuell patienthantering.⁵

Se hur några av våra produkter används under vårdperioden

Sara Plus och andra produkter för patienthantering bidrar till att skapa möjligheter för att samarbeta med patienter kring deras mobilitetsmål under vårdperioden. Med våra lösningar för patienthantering kan vi på ett tryggt sätt främja lämpliga mobilitetsmöjligheter. Se videor om användningen av några av våra produkter nedan.

Sara Plus – demonstration

Demonstration av Maxi 500

Demonstration av Sara Stedy

Architect Image

Your partner in facility design

We have a long history of collaborating closely with architects, nursing home executives, safe patient handling experts, residents and relatives. Our experience has taught us that to create efficient care facilities and to obtain a good working environment, the right combination of environment, equipment and care skills are needed. Therefore it is key to design for sufficient space early in the planning of a new facility

Request access to our free Architect Portal

If you do not have access to our free Architect Portal, please submit your request using the form.

Lucien de Kreek

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.