Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet för långvård

Mobilitetsgalleriet för långtidsvård

Långtidsvårdspatienter är huvudsakligen inlagda för att de ska få en trygg och god omsorg. Inom långtidsvården är vårdpersonalens huvudsakliga mål vanligen att bevara patientens kvarstående rörelseförmåga, se till att patienten har det så bra som möjligt under en längre tid och förhindra konsekvenser av orörlighet, till exempel fall, trycksår och funktionell inkontinens.¹
circle4_555px.jpg

Möt patienterna

Patienter inom långtidsvården, i synnerhet de allra äldsta, är ofta sköra och i många fall också förvirrade på grund av nedsatt mental förmåga och/eller rörlighet. Ett antal patienter kan visserligen ligga på mobilitetsnivå A eller B, men enligt Arjos erfarenhet utgörs största delen av långtidsvårdens population av patienter med mobilitetsnivå C, D eller E.
Albert LTC_500x700.jpg

Albert

Denna patient kan utföra dagliga aktiviteter självständigt, utan hjälp från någon annan.
Barbara LTC _500x700.jpg

Barbara

Denna patient kan utföra vissa dagliga aktiviteter utan hjälp, och den assistans hon behöver är i allmänhet inte krävande för vårdpersonalen.
Carl LTC_500x700.jpg

Carl

Patienten kan inte själv utföra dagliga aktiviteter eller aktivt bidra på ett väsentligt eller tillförlitligt sätt.
Doris LTC_500x700.jpg

Doris

Patienten kan inte själv utföra dagliga aktiviteter eller aktivt bidra på ett väsentligt eller tillförlitligt sätt.
Emma LTC_500x700.jpg

Emma

Denna patient kan inte bidra aktivt till eller själv utföra några dagliga aktiviteter eller förflyttningar.
positive8_500x700v3.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.
Gå till nerladdningssektionen