Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet för långvård / Doris

Doris LTC_500x700.jpg

Doris

Doris behöver maximal hjälp vid vård och förflyttning
Om vårdpersonalen assisterar patienten utan att vidta särskilda försiktighetsåtgärder kan det innebära risk för fysisk överbelastning, och därför bör hjälpmedel som minskar denna risk användas. Patienten kan inte hjälpa till vid förflyttningen i någon större utsträckning.

Det är dock viktigt att aktivera dessa patienter så ofta och mycket som möjligt. Förflyttning med en sellyft kan vara en del av den assistans som Doris får.

  • Kan inte stå upp och kan inte bära upp sin vikt.
  • Kan sitta om det finns bra stöd
  • Är beroende av vårdpersonal i de flesta situationer
  • Hennes orangea blus signalerar att vårdpersonalen löper hög risk för dynamisk och statisk överbelastning om rätt hjälpmedel inte används
  • Det är mycket viktigt att stimulera funktionell mobilitet
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet är till stor hjälp för att skapa goda förutsättningar för mobilitet inom både akut- och långtidsvård när det används för att bedöma patientens mobilitetsnivå och hur den påverkar vårdkvaliteten.
Designing-for-Doris49098.jpg

Designa för Doris

Arjo har ett nära samarbete med arkitekter, vårdhemsansvariga, experter på säker patientförflyttning, patienter och anhöriga för att kunna designa utrymmen som passar den individuella patientens behov.
positive8_500px.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.