Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Tjänster och lösningar / Arjo Insight-utvärdering
ARJO_2_2022_1722.jpg

Din vårdpersonal ska inte utsättas för risker vid rutinmässiga uppgifter

Förflyttning, ompositionering, och hygienuppgifter är något som vårdpersonal utför åtskilliga gånger om dagen. Om dessa grundläggande vårduppgifter inte utförs med rätt utrustning, process och kunskap kan vårdpersonalen riskera att drabbas av muskuloskeletala åkommor och personskador.

 

Användning av rätt mekaniska hjälpmedel kan förbättra säkerheten för vårdpersonalen och minska höga vårdrelaterade kostnader till följd av skador hos vårdpersonal.³

Arjo Insight hjälper dig att förbättra säkerheten, effektiviteten och kvaliteten genom att:

 

Arjo.Mobility and Transfers icon blue.png

Förstå vårdtagarnas behov

Få en visuell översikt över din patientpopulation utifrån deras funktionella mobilitetsnivå.

Arjo.Nurse Care giver icon blue.png

Utvärdera riskerna för vårdpersonalen

Identifiera möjliga orsaker till fysisk belastning och ansträngning, vilket tydligt indikerar risken för skador hos vårdpersonalen.

Arjo.Patient handling icon blue.png

Belysa prioriteter och möjligheter

Få en tydlig vägledning om vilka investeringar som kan ha den största inverkan på säkerhet och effektivitet på din vårdinrättning.

Puzzle.png

Visa vägen framåt

Nya utvärderingar utförs periodiskt för att inverkan hos din investering ska kunna övervakas.

Lucien in discussion with customer (7)

Tillhandahållande av lämplig utrustning i gott arbetsskick:

  • Minskar behovet av att vårduppgifter hanteras manuellt, vilket annars kan leda till ökad risk för fysisk belastning och skador hos vårdpersonalen. Detta i sin tur minskar sjukfrånvaron och personalomsättningen samt tillhörande kostnader.
  • Gör det möjligt för en ensam vårdpersonal att utföra fler förflyttnings och hygienuppgifter, vilket främjar ett effektivt arbetsflöde.

  • Minskar kostsamma stilleståndstider för utrustning samt de säkerhetsrisker som är förknippade med att utrustning går sönder under användningens gång.

Fokusområden vid utvärderingen

 

SARA_PLUS_SE1910150.jpg

Utrustning för hantering och förflyttning av patienter

Utvärdering av den typ och mängd av utrustning som krävs för att man ska kunna underlätta säkra och effektiva arbetstekniker som där så är möjligt främjar patienters mobilitet.

Hygiene Carendo Comfort Collection (4)

Hygienutrustning

Utvärdering av potentiella tids- och effektivitetsbesparingar vid användning av höj och sänkbar utrustning som främjar värdiga och effektiva vårdrutiner och samtidigt minskar den fysiska belastningen hos vårdpersonalen.

”Genom Arjo‑utvärderingarna har vi förvärvat följande tre saker:

  • Kännedom om våra utrustningsbehov – både på kort och på lång sikt
  • Vetskap om att vi kan uppfylla kraven hos våra patientgrupper på enhetsnivå
  • Genomgång av (utrustningsunderhålls) processer så att skador för patienter och vårdpersonal kan undvikas.”

 

Charles Dalton

Head of Health and Safety, Cardiff & Vale Health board, Storbritannien December 2019
female caregiver outside

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.