Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Kompression / LymphAssist (Hydroven 12)

LymphAssist (Hydroven 12)

Dynamiskt intermittent pneumatiskt kompressionssystem (IPC-system) för behandling med 12 kammare

Hydroven® 12-systemet är ett dynamiskt intermittent pneumatiskt kompressionssystem med mycket hög prestanda som är avsett att användas för arm- och benmanschetter med 12 kammare.

Med teknik från Arjo får du garanterat tillförlitliga produkter med oöverträffad kvalitet. Hydroven 12-systemet levererar varsamt effektiv kompression vid varje användningstillfälle.

Hydroven 12-systemet erbjuder olika behandlingsalternativ i en och samma användarvänliga enhet. Dess innovativa behandlingar sätter en ny standard för intermittenta pneumatiska kompressionssystem med 12 kammare som används vid behandling av venösa och lymfatiska sjukdomstillstånd.

För första gången kan olika behandlingsalternativ kombineras för att skapa optimala behandlingsvillkor som skräddarsytts för att uppfylla individuella vårdtagares/patienters behov. Hydroven 12-systemet erbjuder följande behandlingar:

Sekvensuppblåsning
En intensiv och effektiv behandling där varje kammare blåses upp i sekvenser och förblir uppblåst tills luften släpps ut från alla kammare samtidigt. En tryckgradient på 60 % hjälper till att återställa det hydrostatiska trycket i armen eller benet och säkerställer maximal komfort och enastående resultat.

Våguppblåsning
En peristaltisk cykel med en tryckgradient på 60 % där en kammare blåses upp, följt av en andra och en tredje kammare. När den tredje kammaren blåses upp töms luften ur den första. Cykeln fortsätter från distal till proximal riktning. Våguppblåsningen är idealisk för patienter som inte tolererar sekvensuppblåsning eller som upplever smärta på vissa delar av kroppen.

Behandling med LymphAssist™
En unik, patenterad uppblåsnings- och tömningssekvens som utformats enligt principerna för manuellt lymfdränage (MLD) och som hjälper till att bearbeta de proximala lymfkörtlarna för att underlätta lymfflödet i armen eller benet som behandlas.

Genom att efterlikna trycksekvensen vid manuellt lymfdränage (MLD) i en distal till proximal riktning progressivt utmed armen eller benet underlättar behandlingen med LymphAssist ett effektivare vätskeflöde genom lymfsystemet.

Intermittent pneumatisk kompression kan användas på ett säkert och effektivt sätt för att behandla patienter med ödem som uppstått vid bröstcancer. Det faktum att IPC är en lättanvänd behandling som fungerar såpass väl vid längre behandlingsperioder tyder på att en mer utbredd användning i denna patientgrupp kan vara befogad. Behandlingen tolereras väl och medför mycket liten risk för komplikationer. *1

1. Szuba A, Achalu R & Rockson S (2002) Decongestive lymphatic therapy for patients with breast carcinoma-associated lymphoedema. Cancer; 95 (11): 2260-2266.

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

• Möjligheten att välja trycknivå och cykeltid gör att behandlingen kan skräddarsys efter varje patients särskilda behov.
• En timerfunktion för automatisk avstängning utan ingripande från vårdpersonal och en funktion för att avbryta kontinuerlig körning.
• Användarvänlig kontrollpanel med LED-lampor som tydligt visar systeminställningarna.
• Samma pump kan driva en eller två manschetter samtidigt.
• Låsfunktion för tryck-, cykeltids- och behandlingsinställningar för en säker och effektiv behandling.
• Anslutningarna har skjutanpassning och är polariserade för en säker och korrekt anslutning av manschetter.
• Visuell och akustisk larmfunktion för att säkerställa att korrekt tryck levereras till patienten, med minsta möjliga störningar.
• Ergonomiskt utformat hölje i stöttålig plast gör pumpen ideal att använda både i livliga vårdmiljöer och i hemmet.
• Energibesparande vilolägesfunktion.
• Halkskyddade fötter, vinklad kontrollpanel för lättillgänglig överblick vid placering på bord eller vagn.

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Hydroven® 12 IPC är utformad för behandling av en mängd olika kärl- och lymftillstånd. Systemet bör användas som en del av en ordinerad vårdplan.

Artikelnummer

316001

Spänning/frekvens

220–240 VAC, 50 Hz

Mått

29 x 25 x 13 cm

Vikt

3,8 kg

Tryckintervall

15–120 mmHg

Cykeltid

30–95 sekunders uppblåsning i intervaller om 5 sekunder


Tömning 10–95 sekunder i 5-sekundersintervaller

Behandlingstid

10–99 minuter eller kontinuerlig

Behandlingslägen

Sekvensuppblåsning, Våguppblåsning, LymphAssist

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Arjo technician helps customer

We are here for you!

Can’t find what you are looking for? Let us help.