Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Ett hållbart erbjudande
Hållbarhet_header_2.jpg

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

Arjo strävar efter en hållbar användning av energi och resurser, och genomför regelbundet kontroller och förbättringar för att minska bolagets klimatavtryck. I linje med Parisavtalet är målet att sänka vårt totala koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030. Vi strävar också efter att öka vårt bidrag till en cirkulär ekonomi, mot en långsiktigt hållbar utveckling, genom att minska vår resursförbrukning och samtidigt förbättra prestanda och kundvärde.

Arjo.85.analys..jpg

Produktlivscykelanalyser

För att kartlägga var våra produkters miljöpåverkan sker, genomför vi livscykelanalyser löpande. Utifrån dessa arbetar tvärfunktionella team för att identifiera förbättringsområden inför framtida produktutveckling. Genom utbildning i design för cirkularitet strävar vi efter att optimera nya produkter utifrån hållbarhetsaspekter som klimatpåverkan, återanvändning/återvinning och farligt avfall.

Arjo.Manufacturing85.jpg

100 % fossilfri el

Alla Arjos fem produktionsanläggningar använder nu fossilfri el i sin verksamhet. För anläggningarna i Polen, Kanada och Storbritannien kunde vi avtala detta direkt med vår lokala energileverantör. För anläggningarna i Kina och Dominikanska republiken köpte vi energicertifikat i närliggande regioner, eftersom det inte finns fossilfri el tillgänglig lokalt.

Arjo.drawing on85.jpg

Styrningsprocess

Arjos styrelse följer upp utvecklingen två gånger per år och ansvarar för att bidra till och godkänna planer. Som en stående punkt på en månatlig agenda följer Arjos koncernledning implementeringen av planerna i hela bolaget. Tvärfunktionella team driver initiativ och projekt som proaktivt bidrar till agendans nyckelmål. Varje kvartal hålls ett hållbarhetsforum bestående av chefer från alla funktioner, under ledning av Arjos VD och koncernchef.

Arjo.nurse.85.jpg

Mål, aktiviteter och utfall

I Arjo Sustainability Framework 2030 har vi identifierat ett antal nyckelmål i vårt arbete för att säkerställa ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan. Läs mer om specifika mål, aktiviteter och aktuellt utfall samt hur vi styr våra insatser.

Stödjer FN:s mål för hållbar utveckling

Genom vårt arbete med att säkerställa ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan stödjer vi flera FN:s hållbara utvecklingsmål: Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna.
un12_13.jpg