Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Ett hållbart erbjudande
Hållbarhet_header_2.jpg

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

Arjo genomför kontinuerliga verksamhetskontroller och förbättringar för att reducera bolagets klimatavtryck. Arbetet sker i linje med målen i Parisavtalet och vi är övertygade om att cirkulär ekonomi är nyckeln till långsiktigt hållbar utveckling. Nyckelmålen är att i linje med Parisavtalet sänka vårt totala koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030, från 100 000 ton (2019) till 50 000 ton per år. Vårt bidrag till en cirkulär ekonomi är att minska resursförbrukningen samtidigt som vi förbättrar prestanda och kundvärde
12-13un_final2.jpg

Styrningsprocess

Arjos styrelse följer upp utvecklingen två gånger per år och ansvarar för att bidra till och godkänna planer. Som en stående punkt på en månatlig agenda följer Arjos koncernledning implementeringen av planerna i hela bolaget. Smarta, tvärfunktionella team driver initiativ och projekt som proaktivt bidrar till agendans nyckelmål. I början av 2021 etablerades ett hållbarhetsforum under ledning av EVP HR & Sustainability för att möjliggöra en fortsatt stark styrningsprocess inom området.