Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Bariatriskt mobilitetsgalleri

Mobilitetsgalleriet för bariatrisk vård

Det bariatriska Mobilitetsgalleriet är avsett för att identifiera och bedöma patienter så att anläggningar kan utforma goda miljöer med lämpliga hjälpmedel, bemannade med utbildade vårdteam som har den kompetens som krävs för att erbjuda patienterna säker vård av hög kvalitet samtidigt som skaderisken minimeras.
circle5_555px.jpg

Möt patienterna

Antalet bariatriska patienter ökar inom både långtids- och akutvården, och många anläggningar saknar de hjälpmedel som krävs för nya och varierande behov. När det gäller bariatriska patienter är det inte bara deras mobilitetsnivå som är avgörande vid val av rätt hjälpmedel, utan även kroppsform och viktfördelning är av stor betydelse eftersom dessa två faktorer kan påverka vilken assistans som behövs.
Albert BC_500x700.jpg

Albert

Denna patient klarar av sin vardag på egen hand, men kan ha vissa mindre svårigheter med balansen
Barbara BC_500x700.jpg

Barbara

Denna patient kan utföra vissa dagliga aktiviteter utan hjälp, och den assistans hon behöver är i allmänhet inte krävande för vårdpersonalen.
Carl BC_500x700.jpg

Carl

Denna patient kan inte utföra dagliga aktiviteter utan hjälp, men kan bidra till eller delvis utföra aktiviteten själv.
Doris BC_500x700.jpg

Doris

Patienten kan inte själv utföra dagliga aktiviteter eller aktivt bidra på ett väsentligt eller tillförlitligt sätt.
Emma BC_500x700.jpg

Emma

Denna patient kan inte bidra aktivt till eller själv utföra några dagliga aktiviteter eller förflyttningar.
positive8_500x700v3.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.
Gå till nerladdningssektionen
bariatricV7.png

Kroppsform och viktfördelning