Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Förebygga skador hos vårdpersonal: Hur golv- och taklyftar kan vara till hjälp

Förebygga skador hos vårdpersonal: Hur golv- och taklyftar kan vara till hjälp


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Vårdpersonal ska inte utsättas för risker vid rutinmässiga uppgifter. Förflyttning, ompositionering och hygienuppgifter är något som vårdpersonal utför många gånger om dagen. Om dessa grundläggande vårduppgifter inte utförs med rätt utrustning, process och kunskap kan vårdpersonalen riskera att drabbas av muskuloskeletala åkommor och personskador. Det rekommenderas att man använder rätt hjälpmedel som kan förbättra säkerheten för vårdpersonal och minska de höga kostnaderna som förknippas med skador bland vårdpersonal.¹

”Mekaniska hissar minskar den komprimerande belastningen på vårdpersonalens rygg med uppskattningsvis 60 %”²

Maxi Move® golvlyft med repositioneringslakan

Användning av golvlyftar, t.ex. Maxi Move, kan minska risken för arbetsrelaterade skador. Om patienten är redo för förflyttning ur sängen kan man inledningsvis använda utrustning som till exempel ett patientlyftsystem tills assisterade stående förflyttningar till stolen kan utföras. Lämplig förflyttningsutrustning och lämpligt sittsystem är grundläggande för att detta mål ska uppfyllas och för att patienter på olika mobilitetsnivåer ska kunna sitta säkert. Användning av mekanisk lyftutrustning (utöver andra hjälpmedel för personförflyttning) är en viktig del av alla program för patientförflyttning eller förebyggande av skador hos vårdpersonal³

 

EN BIOMEKANISK LABORATORIESTUDIE OCH PSYKOFYSISK UTVÄRDERING VISADE ATT MEKANISKA LYFTAR²:

 

 

  • Minskar den komprimerande belastningen hos vårdpersonal med uppskattningsvis 60 %
  • Minskar lyftaktiviteterna per förflyttning med 66 %
  • Ökar patienternas upplevelse av komfort och trygghet jämfört med manuella lyft

Det här skiftet handlar om arbets- och vårdeffektivitet och om minskade kostnader¹. I en studie utförd av Occupational Health Safety Network fann man att bland de 62 % av skadorna där data om lyftutrustning fanns tillgängliga inträffade nästan 83 % av skadorna när lyftutrustning inte användes, medan endast 18 % av skadorna inträffade när utrustning användes⁴.

 
Maxi Sky® 2 taklyft med förflyttningslakan

I en studie av biomekanisk belastning visade testresultaten att taklyftar, som exempelvis Maxi Sky 2, kräver mindre kraft vid användning än golvlyftar och att vårdpersonal i hemmiljö bör ha tillgång till en taklyft för att risken för skador ska minska5.

”Att tillgodose installationskraven för användning av taklyftar i ett tidigt skede av anläggningsplaneringen är avgörande”

Användning av taklyftar gör även att man kan hantera aspekter kopplade till säker patientförflyttningsutrustning eftersom taklyftar kräver mindre utrymme än passiva golvlyftar.

Det finns en tendens till ökad användning av taklyftar för att man ska kunna hantera en växande och alltmer vårdberoende patientpopulation samt uppfylla kraven för arbetssäkerhet och effektivitet för vårdpersonal. Effektivt arbete med minskad personalstyrka står högt på agendan i många europeiska länder som Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Användning av taklyftar och bårselar gör att arbetet effektiviseras och antalet sjuksköterskor som behövs reduceras avsevärt.

”En mångfacetterad metod för patientförflyttning där man använder lämpliga enheter som till exempel taklyftar, passiva och aktiva golvlyftar samt ompositionerings- och förflyttningsenheter, kan bidra till minskade skador bland vårdpersonal”

Arbetsplatsrelaterade skador bland vårdpersonal till följd av patientförflyttning är vanligt. En mångfacetterad metod för patientförflyttning där man använder lämpliga enheter som till exempel taklyftar, passiva och aktiva golvlyftar samt ompositionerings-/förflyttningsenheter, kan bidra till minskade skador bland vårdpersonal och hälsosammare resultat för dem som står inför mobilitetsutmaningar. De åtföljande kostnadsfördelarna för organisationen är uppenbara men belägg visar att framgångsrik implementering av alla typer av enheter kräver rätt typ och lämplig mängd av utrustning på lämplig plats i kombination med ett utbildnings-, stöd- och finansieringsprogram över hela organisationen.

Ladda ned sammanfattningen av klinisk evidens för patientförflyttning

Ladda ned
Vi hjälper dig att skapa säkra och effektiva miljöer för arbete och omsorg

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS är baserade på validerad extern dokumentation och de senaste riktlinjerna. De är utformade för att ge dig objektiva råd om vilken typ och mängd av utrustning som krävs för att mobiliteten och arbetsflödet ska förbättras och för att belastning och skador för vårdpersonalen ska minska.

Boka en demonstration av våra lösningar för patientförflyttning

Upptäck fördelarna med våra lösningar för patientförflyttning med en personlig demonstration från en Arjo-expert. Klicka här för att boka en demonstration.

Boka en demo

Referenser

1. Matz M (2019), Patient Handling and Mobility Assessments, 2nd Edition

2. Collins JW et al. Inj Prev 2004; 10(4):201-211

3. Matz M, 2019. Bedömningar av patientförflyttning och mobilitet: En andra utgåva av WhitePaper

4. Gomaa et al. Occupational Traumatic Injuries Among Workers in Health Care Facilities - United States, 2012-2014. Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly 2015. Vol. 64. Nr 15

5. Alamgir H, Yu S, Fast C et al (2008). Efficiency of overhead ceiling lifts in reducing musculoskeletal injury among carers working in long-term care institutions. Injury, 39:570-577