Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Vad är kostnaderna för skador hos vårdpersonal och immobilitet hos patienter inom hälso- och sjukvården?

Vad är kostnaderna för skador hos vårdpersonal och immobilitet hos patienter inom hälso- och sjukvården?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Patientförflyttningsrelaterade skador kan vara kostsamma, inte bara för vårdpersonalen utan även för organisationen. De är förknippade med skadeutredning och potentiell skadeärendehantering, tillfällig ersättning av sjukskriven vårdpersonal samt rättegångs-/skaderegleringskostnader. Syftet med denna artikel är att utvärdera kostnaderna för skador bland vårdpersonal och immobilitet hos patienter inom hälso- och sjukvården och presentera möjliga lösningar för minskning av dessa kostnader. Immobilitet hos patienter kan ha en stor ekonomisk inverkan på organisationen och skador hos vårdpersonalen kan leda till färre personalresurser och minskad arbetseffektivitet.

”Användning av rätt hjälpmedel förbättrar säkerheten för vårdpersonal och gör att de skaderelaterade kostnaderna för organisationen minskar”¹

Skador hos vårdpersonal

Skador hos vårdpersonal inom sjukvården är en viktig angelägenhet, eftersom manuell hantering är en av de främsta orsakerna till muskuloskeletala åkommor (MSD) bland vårdpersonal². Kostnaderna för skador hos vårdpersonal omfattar direkta kostnader, som till exempel sjukvårdskostnader, förlorad arbetstid och kompensationer, samt indirekta kostnader som lägre produktivitet och ökat behov av vårdtjänster.³

Den genomsnittliga kostnaden för muskuloskeletala skador bland sjukvårdsanställda i Storbritannien var 2 200 pund, och den totala kostnaden för den brittiska sjukvårdssektorn var 119 miljoner pund per år.² Dessa kostnader förväntas öka i takt med att befolkningen åldras och efterfrågan på hälso- och sjukvård ökar³.

Immobilitet hos patienter

Immobilitet hos patienter är ett annat allvarligt problem inom hälso- och sjukvården eftersom det kan leda till en rad komplikationer som exempelvis tryckskador och ökad infektionsrisk. Immobilitet hos patienter bidrar också till längre sjukhusvistelse och minskad livskvalitet.⁴

Många inlagda patienter tillbringar större delen av tiden i sjukhussängen, vilket leder till en ökad risk för immobilitetsrelaterade åkommor. Detta kan förlänga patienters sjukhusvistelse och göra dem mer fysiskt sårbara när de skrivs ut, vilket ofta leder till återinläggning på sjukhuset. I USA har skadeståndsanspråk till följd av patientförflyttning den högsta genomsnittliga totala kostnaden av alla kompensationsorsaker för anställa och uppgår till 14 100 dollar per anspråk.⁵

Immobilitetsrelaterade kostnader

  • Fall – allvarliga fallrelaterade skador hos inneliggande patienter kostar 13 806 dollar per skada ⁶
  • Tryckskador – kostnaden för organisationen kan uppgå till 14 506 dollar per tryckskada ⁷
  • Venös tromboembolism, varje enskilt fall uppskattas kosta 17 367 dollar ⁷

Potentiella lösningar för minskning av dessa kostnader

Det finns flera möjliga lösningar för minskning av kostnaderna för skador bland vårdpersonal och immobilitet hos patienter i vårdmiljön, bland annat:

  1. Bedömning av funktionell mobilitet: Det är viktigt att utvärdera mobiliteten hos varje enskild individ för att man ska förstå hur de kan bidra till sin egen mobilitet samt vilken potentiell risk som föreligger för vårdpersonalen när de hjälper patienter utan lämplig utrustning.
  2. Vårdkompetens och utbildning: Tillhandahålla regelbunden utbildning och träning för vårdpersonal för att rutiner för patientförflyttning ska främjas.⁴
  3. Rehabilitering och tidig mobilisering: Uppmuntra tidig intervention och rehabilitering för patienter för att rörligheten ska förbättras och risken för komplikationer ska minska.⁴
  4. Ergonomisk teknik och teknologi: Införande av ergonomiska tekniker och användning av lämpliga hjälpmedel som lyftar och förflyttningsenheter för att den fysiska belastningen på vårdpersonalen ska minska och patienters rörlighet förbättras.²,⁴

Skador bland vårdpersonal och immobilitet för patienter i vårdmiljön är viktiga frågor som medför stora kostnader för vårdsektorn, vårdpersonal och enskilda patienter. Bedömning av individuella behov, utveckling av vårdkompetenser, uppmuntran för tidig mobilisering och införande av ergonomiska arbetstekniker och lämplig hjälputrustning kan bidra till minskade kostnader och förbättrade patientresultat.

Ladda ned sammanfattningen av klinisk evidens för patienthantering

Ladda ned
Vi hjälper dig att skapa säkra och effektiva miljöer för arbete och omsorg

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS är baserade på validerad extern dokumentation och de senaste riktlinjerna. De är utformade för att ge dig en objektiv översikt över behoven hos dina patienter samt råd om vilken typ och mängd av utrustning som krävs för att mobiliteten ska förbättras, belastning och skador för vårdpersonalen ska minska och effektiva arbetsflöden underlättas.

Boka en demonstration av våra lösningar för patienthantering

Upptäck fördelarna med våra lösningar för patienthantering med en personlig demonstration från en Arjo-expert. Klicka här för att boka en demonstration.

Boka en demo

Referenser
1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): s. 340-3442.

2. Health and Safety Executive (HSE). (2019). Manual handling in healthcare. https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/healthcare.htm

3. Wilkinson, C., Ferreira, M. L., & Latimer, J. (2010). Cost of musculoskeletal injuries in the healthcare sector. Journal of Occupational Health and Safety - Australia and New Zealand, 26(3), 199-205.

4. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2019). Manual handling in health and social care. https://www.nice.org.uk/guidance/ph46/chapter/Introduction

5. AON Risk Solutions (2016). Healthcare Workers Compensation Barometer. https://www.aon.com/attachments/risk-services/Health-Care-WC-Barometer 2016-web.pdf. Hämtad 10 mars 2020

6. Wong, C. A., Recktenwald, A. J., Jones, M. L., Waterman, B. M., Bollini, M. L., & Dunagan, W. C. (2011). The cost of serious fall-related injuries at three midwestern hospitals. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 37.2, 81-87

7. Agency for Research Healthcare and Quality 2015. Estimating the Additional Hospital Inpatient Cost and Mortality Associated With Selected Hospital-Acquired Conditions