Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Arjo Blog / Hvor mye koster pleierskader og pasientimmobilitet i pleiemiljøer?

Hvor mye koster pleierskader og pasientimmobilitet i pleiemiljøer?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Skader ved pasientforflytning kan være kostbare ikke bare for pleieren, men også for institusjonen. Den økonomiske innvirkningen er forbundet med skadeundersøkelse og potensiell skadebehandling, midlertidig vikariat for en skadet pleier og rettstvist-/oppgjørskostnader. Denne artikkelen har som mål å evaluere kostnadene ved skader hos pleiere og immobilitet hos pasienter i helsevesenet, og identifisere potensielle løsninger for å redusere disse kostnadene. Pasientimmobilitet kan ha en alvorlig økonomisk innvirkning på institusjonen, og skade på pleierne kan føre til færre personalressurser og redusert arbeidseffektivitet.

«Bruk av riktige hjelpemidler forbedrer pleiernes sikkerhet og reduserer skaderelaterte kostnader for institusjonen.»¹

Pleierskade

Pleierskader ved helseinstitusjoner er et stort problem, og manuell forflytning er en viktig årsak til muskel- og skjelettlidelser blant helsepersonell.² Kostnadene for en skade hos pleierne inkluderer direkte kostnader, som medisinske utgifter, tapt arbeidstid og kompensasjon, samt indirekte kostnader, som redusert produktivitet og økt bruk av helsetjenester.³

I Storbritannia var den gjennomsnittlige kostnaden for en muskel- og skjelettskade blant helsearbeidere £2 200, med en totalkostnad for helsesektoren i Storbritannia på £119 millioner per år.² Disse kostnadene forventes å øke etter hvert som befolkningen blir eldre og etterspørselen etter helsetjenester øker.³

Pasientimmobilitet

Pasientimmobilitet er et annet stort problem i helsesektoren, da det kan føre til en rekke komplikasjoner, inkludert trykksår og økt infeksjonsrisiko. Pasientimmobilitet fører også til lengre sykehusopphold og redusert livskvalitet.⁴

Mange pasienter som er på sykehus vil tilbringe mesteparten av tiden i sengen, noe som fører til risiko for å utvikle immobilitetsrelaterte tilstander. Dette kan øke lengden på oppholdet og gjøre pasientene mer fysisk sårbare når de skrives ut, og kan ofte føre til en ny sykehusinnleggelse. I USA har krav som følge av pasientforflytning den høyeste gjennomsnittlige totalkostnaden for alle yrkesskadeårsaker med $ 14 100 per skadetilfelle.⁵

Kostnader forbundet med immobilitet

  • Fall – alvorlige fallrelaterte skader hos innlagte pasienter koster $13 806 per skade ⁶
  • Trykksår – kan koste institusjonen $14 506 per trykksår ⁷
  • Venøs tromboembolisme, hvert tilfelle anslått til å koste $17 367 ⁷

Potensielle løsninger for å redusere disse kostnadene

Det finnes flere potensielle løsninger for å redusere kostnadene ved skade på pleiere og immobilitet hos pasienter i pleiemiljøer, som for eksempel:

  1. Vurdering av funksjonell mobilitet: Det er viktig å vurdere den funksjonelle mobiliteten til hver enkelt pasient for å forstå hvordan de kan bidra til egen mobilitet, samt den potensielle risikoen for pleieren ved assistanse uten egnede hjelpemidler.
  2. Pleieferdigheter og opplæring: Regelmessig opplæring og utdanning til helsepersonell for å fremme riktig praksis for pasientforflytning.⁴
  3. Rehabilitering og tidlig mobilisering: Oppmuntre til tidlige tiltak og rehabilitering for pasientene, for å forbedre mobiliteten og redusere risikoen for komplikasjoner.⁴
  4. Ergonomiske teknikker og teknologi: Implementering av ergonomiske teknikker og bruk av egnede hjelpemidler som løftere og forflytningshjelpemidler, for å redusere den fysiske belastningen av pleierne og forbedre pasientens mobilitet.²,⁴

Pleierskade og immobilitet hos pasienter i pleiemiljøer utgjør betydelige bekymringer med betydelige kostnader for både helsesektoren, pleiere og de enkelte pasientene. Vurdering av individuelle behov, opplæring i pleieteknikker, oppmuntring til tidlig mobilisering og implementering av ergonomiske arbeidsteknikker og egnede hjelpemidler kan bidra til å redusere disse kostnadene og forbedre pasientutfallene.

Last ned sammendrag av klinisk dokumentasjon om pasientforflytning

Last ned
Hjelper deg med å skape trygge og effektive miljøer for arbeid og pleie

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS er basert på validert ekstern dokumentasjon og de nyeste retningslinjene, og gir deg objektiv oversikt over behovene til pasientene og beboerne, samt en veiledning om type og antall hjelpemidler som kreves for å fremme mobilitet og arbeidsflyteffektivitet, samtidig som risikoen for belastning og skade på pleierne reduseres.

Bestill en demonstrasjon av våre løsninger for pasientforflytning

Oppdag fordelene med våre løsninger for pasientforflytning med en personlig demonstrasjon fra en Arjo-representant. Klikk her for å bestille en demonstrasjon.

Bestill en demonstrasjon

Litteratur
1. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): s. 340-3442.

2. HMS-ansvarlig (HMS). (2019). Manuell forflytning i helsevesenet. https://www.hse.gov.uk/msd/manual-handling/healthcare.htm

3. Wilkinson, C., Ferreira, M. L. og Latimer, J. (2010). Cost of musculoskeletal injuries in the healthcare sector. Journal of Occupational Health and Safety – Australia og New Zealand, 26(3), 199-205.

4. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2019). Manuell håndtering innen helse og omsorg. https://www.nice.org.uk/guidance/ph46/chapter/Introduction

5. AON Risk Solutions (2016). Healthcare Workers Compensation Barometer. https://www.aon.com/attachments/risk-services/Health-Care-WC-Barometer 2016-web.pdf. Nedlastet 10. mars 2020

6. Wong, C. A., Recktenwald, A. J., Jones, M. L., Waterman, B. M., Bollini, M. L., og Dunagan, W. C. (2011). The cost of serious fall-related injuries at three midwestern hospitals. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 37(2), 81-87

7. Agency for Research Healthcare and Quality 2015. Estimating the Additional Hospital Inpatient Cost and Mortality Associated With Selected Hospital-Acquired Conditions