You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Stå- og oppreisingshjelpemiddel

Stå- og oppreisingshjelpemiddel

Ved hjelp av stå- og oppreisningshjelpemidler kan pasienter/beboere reise seg fra en seng, en stol, et toalett eller en rullestol for forflytning eller transport. Disse hjelpemidlene fremmer mobilitet og tidlig mobilisering, og er ideelle for pasienter/beboere som har vanskelig for å komme seg opp i stående stilling.

Pasienter/beboere på pleieinstitusjoner har stort fysisk og mentalt utbytte av å opprettholde mobiliteten. Valg av riktig teknisk hjelpemiddel til en pasient/beboer er viktig for å kunne opprettholde mobiliteten.

Arjo tilbyr et omfattende utvalg av stå- og oppreisingshjelpemidler for alle mobilitetsnivåer, fremmer rehabilitering av mobiliteten og oppmuntrer pasienter/beboere til å opprettholde mobilitetsnivået.