Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Produkter / Forflytning / Stå- og oppreisingshjelpemiddel

Arjo-produkter

Løsninger for pasientforflytning

Fremme mobilitet for alle. Løsninger forpasienthåndtering muliggjør mobilisering tidlig, ofte og regelmessig, med et hensiktsmessig funksjonsnivå for beboere på alle mobilitetsnivåer, inkludert personer som lever med demens og relaterte kognitive svekkelser.

Rehab broshure

Pasienthåndtering for kropp og sjel

Hvordan vi beveger oss, påvirker både kropp og sinn. Hver eneste dag utføres forflytninger og mobilitetsoppgaver uten egnet utstyr, og det kan føre til skade på pasienter og pleierne. De negative effektene av immobilitet omfatter inkontinens, kognitiv svikt, fall, feilernæring og trykkskader.¹ Arjos løsninger for pasienthåndtering bidrar til å minimere risikoen for disse. 

Patient Handling Clinical Evidence Summary mockup

Omsorg for pleiere

Manuell håndtering av pasienter er en viktig bidragsyter til muskel- og skjelettskader og smerte blant sykepleiere og terapeuter.²,³ På bare ett år hadde pleierne 8730 sykedager på grunn av muskel- og skjelettskader.⁴ Reduser manuell løfting og bidra til å minimere risikoen for pleiere med et støttende pasienthåndteringsmiljø.

Sara Plus (7)

Bedre pleiekvalitet

Å tilbringe tid utenfor sengen er en viktig del av beboernes dag. Hjelpeutstyr gir en sikrere prosess for løfting, forflytning eller reposisjonering, og reduserer faren for skade på pasienten (dvs. fall, hudflenger, skulderdislokasjoner) som følge av manuelt pasienthåndteringsproblem.⁵

Se noen av produktene våre innen pleie

Sara Plus og andre produkter for pasienthåndtering bidrar til å skape muligheter for å arbeide med pasienter og beboere på mobilitetsmålene mens de er i pleie. Med våre løsninger for pasienthåndtering kan du trygt fremme egnede mobilitetsmuligheter. Se videoer om bruken av noen av produktene våre nedenfor.

Sara Plus demonstrasjonsvideo

Maxi 500 demonstrasjon

Sara Stedy demonstrasjonsvideo

Architect Image

Your partner in facility design

We have a long history of collaborating closely with architects, nursing home executives, safe patient handling experts, residents and relatives. Our experience has taught us that to create efficient care facilities and to obtain a good working environment, the right combination of environment, equipment and care skills are needed. Therefore it is key to design for sufficient space early in the planning of a new facility

Request access to our free Architect Portal

If you do not have access to our free Architect Portal, please submit your request using the form.

Lucien de Kreek

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.