Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Arjo Blog / Forebygge skader hos pleierne: Slik kan gulvgående løftere og takheiser bidra

Forebygge skader hos pleierne: Slik kan gulvgående løftere og takheiser bidra


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Rutinemessige pleieoppgaver skal ikke utsette pleierne for fare. Pleierne utfører forflytnings-, reposisjonerings- og hygieneoppgaver mange ganger i løpet av dagen. Hvis disse viktige pleieoppgavene ikke utføres med riktige hjelpemidler, pleierutiner og ferdigheter, kan de utsette pleierne for risiko for muskel- og skjelettlidelser og skader. Det anbefales å bruke de riktige tekniske hjelpemidlene som kan forbedre pleiernes sikkerhet og redusere de høye kostnadene forbundet med skade på pleieren.¹

«Bruk av personløftere reduserer de ryggkomprimerende kreftene pleierne utsettes for med anslagsvis 60 %.»²

Maxi Move® gulvgående personløfter med forflytningslaken

Bruk av gulvgående løftere, som Maxi Move, kan redusere yrkesrelaterte skader. Hvis pasienten er klar til å forflyttes ut av sengen, kan dette innebære at man bruker hjelpemidler som et pasientløftersystem før det er mulig å utføre assistert stående forflytning til stolen. Egnede forflytningshjelpemidler og seter er avgjørende for å nå dette målet, og for å sikre at pasienter på ulike nivåer kan sitte utenfor sengen på en sikker måte. Bruk av personløftere (i tillegg til andre hjelpemidler for pasientforflytning) er en viktig del av ethvert program for pasientforflytning eller pleierskade³

 

EN BIOMEKANISK LABORATORIESTUDIE OG PSYKOFYSISK EVALUERING VISTE AT PERSONLØFTERE

 

 

  • reduserer de ryggkomprimerende kreftene pleiere utsettes for med anslagsvis 60 %.
  • fjerner 66 % av løfteaktivitetene per forflytning.
  • øker beboernes oppfatning av komfort og sikkerhet sammenlignet med å bli løftet manuelt.

Dette skiftet er knyttet til effektivisering av arbeid og pleie og fører til kostnadsreduksjon¹. En studie av sikkerhet på arbeidsplassen viste at av 62 % av skadene som omfattet data om løftehjelpemidler, forekom nesten 83 % av skadene når løftehjelpemidlene ikke ble brukt, mens bare 18 % av skadene oppsto da hjelpemidlene ble brukt⁴.

 
Maxi Sky® 2 takheis med forflytningslaken

Biomekaniske belastningsresultater fra en studie identifiserte at takheiser, som Maxi Sky 2, krever mindre krefter ved bruk enn gulvgående løftere, og at pleiere i et hjemmemiljø bør ha en takheis for å redusere risikoen for skade 5.

«Kartlegge behovet for takheiser tidlig i planleggingen av institusjonen er avgjørende for å imøtekomme installasjonskravene til slikt utstyr.»

Plassaspekter ved innkjøp av sikre hjelpemidler for pasientforflytnig kan også vurderes ved innkjøp av takheiser, ettersom takheiser krever mindre plass enn passive gulvgående løftere.

Det er en økende tendens til å installere takheiser for å forflytte en pasientpopulasjon som er stadig mer avhengig av hjelp, og for å ivareta pleiernes arbeidssikkerhet og effektivitet under pleierutinene. Effektivt arbeid med færre tilgjengelige pleiere står høyt på dagsorden i mange europeiske land, som Tyskland, Storbritannia og Nederland. Det er mulig å effektivisere arbeidet ved å bruke skinnegående takheiser og båreseil, og antall pleiere som trengs er betydelig redusert.

«Forflytning av pasienter ved hjelp av en mangefasettert tilnærming, inkludert bruk av egnet utstyr som takheiser, gulvgående løftere og reposisjonerings-/forflytningshjelpemidler, kan bidra til å redusere skader hos pleierne.»

Yrkesskader som følge av pasientforflytning er vanlig blant helsepersonell. Forflytning av pasienter ved hjelp av en mangefasettert tilnærming, inkludert bruk av egnet utstyr som takheiser, passive og aktive gulvgående løftere og reposisjonerings-/forflytningshjelpemidler kan bidra til å redusere skader blant pleierne og skape bedre resultater for dem som er rammet av mobilitetsutfordringer. De tilknyttede kostnadsfordelene for organisasjonen er kjente, men det er overveldende bevis på at en vellykket innføring krever at alle enheter som implementeres, ledsages av riktig type hjelpemidler i tilstrekkelig antall og på egnede steder, sammen med et program for opplæring, støtte og finansiering i hele organisasjonen.

Last ned sammendrag av klinisk dokumentasjon om pasientforflytning

Last ned
Hjelper deg med å skape trygge og effektive miljøer for arbeid og pleie

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS er basert på validert ekstern dokumentasjon og de nyeste retningslinjene, og gir deg objektiv veiledning om type og antall hjelpemidler som kreves for å fremme mobilitet og arbeidsflyteffektivitet, samtidig som risikoen for belastning og skade på pleierne reduseres.

Bestill en demonstrasjon av våre løsninger for pasientforflytning

Oppdag fordelene med våre løsninger for pasientforflytning med en personlig demonstrasjon fra en Arjo-representant. Klikk her for å bestille en demonstrasjon.

Bestill en demo

Referanser

1. Matz M (2019), Patient Handling and Mobility Assessments, 2nd Edition

2. Collins JW, et al. Inj Prev 2004; 10(4):201-211

3. Matz M, 2019. Patient Handling and Mobility Assessments: A White Paper Second Edition

4. Gomaa et al. Occupational Traumatic Injuries Among Workers in Health Care Facilities - United States, 2012-2014. Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly 2015. Vol. 64. Nr. 15

5. Alamgir H, Yu S, Fast C et al (2008). Efficiency of overhead ceiling lifts in reducing musculoskeletal injury among carers working in long-term care institutions. Injury, 39:570-577