You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hygieneløftere

Hygieneløftere

Hygieneløfterne er en integrert del av badesystemet, og gir pasienter/beboere sikker og behagelig støtte i forbindelse med bading, løfting, forflytninger og transport.

Ved hjelp av en høyderegulerbar badevogn kan pasienter/beboere med nedsatt mobilitet transporteres fra sengen til badet og tilbake igjen uten ekstra forflytninger. Arjo tilbyr fire ulike hygieneløftere som dekker ulike behov og oppfyller ulike krav. Høyderegulerbare badevogner er kompatible med de lengre badekarene. Viktige funksjoner og fordeler Et komplett badesystem består av et høyderegulerbart badekar og en integrert, høyderegulerbar mobil badestol. De høyderegulerbare delene av systemet sikrer god ergonomi, ettersom pleieren alltid kan justere utstyret til en behagelig arbeidshøyde. Det er viktig for pasientens/beboerens sikkerhet og mobilitet at badestolene gir riktig balanse for støtte og bevegelighet. De strømdrevne funksjonene til Arjos løftere reduserer belastningen for pleierne, og de strømdrevne løfterne er svært enkle å bruke, slik at én pleier trygt kan håndtere hele badeprosessen. Når pasienten/beboeren er plassert på setet eller båren på hygieneløfteren, holdes han eller hun i samme posisjon – komfortabelt og trygt gjennom hele badeprosessen – fra sengen til badekaret og tilbake.