You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Personløftere til badekar

Personløftere til badekar

Våre badeløsninger kan integreres med en rekke mobilitets- og løftehjelpemidler, slik at beboere og pasienter kan transporteres fra sengen eller rullestolen til badekaret – og tilbake – i én sømløs rutine.

Vårt utvalg av badeheiser er designet for å betjenes av én enkelt pleier, og eliminerer behovet for manuelle løft samtidig som antall påkrevde forflytninger reduseres.

Du kan velge badeheis eller annet forflytningsutstyr avhengig av beboerens eller pasientens mobilitetsnivå og ønsket badestilling: sittende, tilbakelent eller halvt liggende.