Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Arjo Blog / Tar du hensyn til disse 7 faktorene ved evaluering av pasienters mobilitet?

Tar du hensyn til disse 7 faktorene ved evaluering av pasienters mobilitet?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

De internasjonale standardene for manuell forflytning av personer i helsesektoren diskuterer ulike vurderingsmetoder 1. De viktigste forflytningene skjer flere ganger om dagen. Risikovurdering bidrar til å identifisere den mest hensiktsmessige forflytningen og hjelpemiddelet for situasjonen og aktiviteten som skal utføres. Dette bidrar til å fremme funksjonell mobilitet og reduserer risikoen for skader hos pleierne.

«Som et første steg i kartleggingsprosessen er det viktig å forstå personens evner og hvor veiledning eller assistanse er nødvendig.»

 

Her er 7 faktorer som må tas i betraktning:
  1. Medisinske og fysiske tilstander som artritt, slag, Parkinsons sykdom, diabetes, hjertesykdommer og lungesykdom kan påvirke mobiliteten. Pleieren må planlegge og gi pleie, støtte og assistanse avhengig av funksjonsnivået og potensielle risikoer forbundet med for eksempel balanse, stivhet, tap av følelse, smerte eller angst.
  2. Funksjonell mobilitet kan deretter etableres for å identifisere de mest hensiktsmessige hjelpemidlene og forflytningsløsningene for å forbedre eller opprettholde dette funksjonsnivået.
  3. Pasientens/beboerens preferanser og egenskaper skal alltid tas i betraktning der det er mulig.
  4. Kognitiv evne og emosjonell tilstand er viktige faktorer å ta hensyn til, da de kan påvirke en persons mobilitetsnivå. Mobiliteten til en person som lever med demens kan for eksempel variere i løpet av dagen, avhengig av den kognitive tilstanden. Aktiviteter i dagliglivet og valg som pleierne tar, kan skape «uromomenter» for personer med demens.
  5. Det fysiske miljøet, som plass, potensielle skli- eller snublefarer, hindringer, belysning osv., bør vurderes for å maksimere pasientens og pleierens sikkerhet.
  6. Antall pleiere som kreves, og om én-til-én-pleie kan gis. Vurder alle pleierutinene, inkludert antall forflytninger, hyppigheten av hygieneprosedyrer og eventuelle forskjeller i løpet av dagen.
  7. Kompetansenivå for pleieren – opplæring i sikker pasientforflytning og mobilitetspraksis er avgjørende og bør holdes oppdatert i tråd med lokale retningslinjer og internasjonal beste praksis.

Last ned sammendrag av klinisk dokumentasjon om pasientforflytning

Bestill en demonstrasjon av våre løsninger for pasientforflytning

Oppdag fordelene med våre løsninger for pasientforflytning med en personlig demonstrasjon fra en Arjo-representant. Klikk her for å bestille en demonstrasjon.

Litteratur:

1. ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — Manual Handling of People in the Healthcare Sector, 2012