Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Arjo Blog / Zvažujete těchto 7 faktorů při posuzování mobility pacientů/klientů?

Zvažujete těchto 7 faktorů při posuzování mobility pacientů/klientů?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Mezinárodní standardy pro ruční manipulaci s pacienty/klienty v sektoru zdravotní péče se zabývají různými metodami posuzování1. Nejzákladnější přesuny jsou prováděny nesčetněkrát v průběhu celého dne. Hodnocení rizik pomáhá identifikovat nejvhodnější způsoby přesunu a vybavení s ohledem na danou situaci i prováděnou činnost. Přispívá tak k posílení funkční mobility a ke snížení rizika úrazů pečujících osob.

„Prvním klíčovým krokem procesu posouzení je pochopit schopnosti dané osoby a situace, kdy může být vyžadováno vedení nebo asistence“

 

Zde je 7 faktorů k uvážení:
  1. Zdravotní a fyzický stav, jako např. artritida, mozková příhoda, Parkinsonova choroba, cukrovka, nemoci srdce a plic, mohou mít dopad na mobilitu. Pečující osoba musí naplánovat a poskytovat péči, podporu i asistenci v závislosti na úrovni funkčnosti a také s ohledem na možná rizika spojená například s rovnováhou, ztuhlostí, ztrátou citlivosti, bolestí či úzkostí.
  2. Funkční mobilita je stanovena v dalším kroku, aby bylo možné určit nejvhodnější vybavení a řešení pro přesun za účelem zlepšení nebo udržení úrovně funkčnosti.
  3. Preference a schopnosti pacienta/klienta je také vždy zapotřebí uvážit, kdykoli je to možné.
  4. Kognitivní schopnosti a emocionální stav jsou dalšími důležitými faktory, které je třeba uvážit, jelikož mohou ovlivnit úroveň mobility jedince. Například mobilita osoby trpící demencí může během dne kolísat podle jejího kognitivního stavu. Každodenní činnosti a volby pečujících osob mohou vyvolat „situace tření“ u osoby trpící demencí.
  5. Fyzické prostředí, jako např. prostor, možné nebezpečí zakopnutí nebo uklouznutí, překážky, osvětlení atd., je zapotřebí zvážit v zájmu maximální bezpečnosti pacienta/klienta a pečující osoby.
  6. Počet potřebných pečujících osob, a zda je možné zajistit individualizovanou péči. Projděte si všechny postupy péče, včetně počtu přesunů, frekvence hygienických postupů a případné rozdíly v průběhu dne.
  7. Úroveň dovedností pečující osoby – školení zaměřené na postupy bezpečné manipulace s pacienty/klienty a mobilitu je nezbytností a mělo by být aktualizováno podle místních zásad a mezinárodních osvědčených postupů.

Stáhnout Souhrn klinických důkazů pro manipulaci s pacienty/klienty

Stáhnout

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Pro rezervaci předvedení klikněte sem.

Objednejte si předvedení

Odkazy:

1. ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — Manual Handling of People in the Healthcare Sector, 2012

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).