Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Arjo Blog / Klíčová hlediska při plánování zdravotnických zařízení

Klíčová hlediska při plánování zdravotnických zařízení


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Kolik prostoru je zapotřebí kolem lůžka, aby se z něj snáze vstávalo i na něj snáze uléhalo, aby se jednodušeji manévrovalo s vybavením a aby pečující osoby mohly poskytnout pacientům/klientům oporu podle potřeby s nižším rizikem poranění?

Chápeme, že při plánování zařízení je prvořadé zohlednit potřeby pacientů/klientů a zvýšit schopnost personálu pečovat o ně bezpečným a efektivním způsobem.

Čím dříve je to provedeno, tím více lepších možností budete mít a případně také výrazně snížíte celkové náklady.

Arjo_Planning and designing_SoMe-post 01 (k1).jpg

Na našem portálu pro architekty a projektanty naleznete nástroje pro posouzení zařízení, analýzu pracovního prostředí a požadavky na vybavení. Poskytujeme designové tipy a informace o prostorových požadavcích a pracovních procesech založené na našem nástroji pro posuzování mobility, které uspokojí rozdílné potřeby pacientů/klientů.

 

„Správné plánování zajistí, aby pečující osoby měly prostor pro práci a aby pacienti/klienti měli prostor i podporu, které potřebují pro své bezpečí a pohodlí bez ohledu na své problémy s mobilitou.“

Zdá se zřejmé, že mnoho zařízení nebylo projektováno pro tolik prostoru, kolik je zapotřebí kolem lůžka, aby se z něj snáze vstávalo i na něj snáze uléhalo, aby se jednodušeji manévrovalo s vybavením a aby pečující osoby mohly poskytnout pacientům/klientům oporu podle potřeby s nižším rizikem poranění.

V koupelně nebo ve sprše prostorové plánování i vhodné pomůcky pomáhají zvýšit bezpečnost prostředí i práce, a jsou tak důležitým hlediskem zvláště u prostor s výskytem vlhkosti. Důležitým faktorem je také včasné začlenění všeho, co bude zapotřebí pro snadné a důstojné úkony na toaletě. Dlouholeté zkušenosti naznačují, že zaměření na tyto oblasti v co nejranější fázi projektování může optimalizovat dostupnost prostor, snížit náklady, předejít pozdější potřebě provedení nákladných změn a především může od počátku usnadnit život pacientům/klientům a pečujícím osobám.

Můžeme také poskytnout služby posouzení na místě. Díky desítkám let zkušeností s projektováním pečovatelských zařízení Vám můžeme pomoci identifikovat Vaše konkrétní potřeby a doporučit řešení pro zlepšení kvality pracovních postupů i péče. Tyto poznatky Vám pomohou lépe plánovat s ohledem na potřeby Vašich pacientů/klientů.

„Ať už jste v počáteční fázi plánování výstavby nového zařízení, anebo máte zájem o modernizaci vybavení či stávajících prostor, místní partner společnosti Arjo je připraven a schopen Vám pomoci.“

Naše nabídka zahrnuje:
• Znalosti a poznatky o interakci mezi pacienty/klienty, pečujícími osobami a vybavením.
• Rady týkající se prostoru potřebného k použití správného vybavení i pracovních postupů pro různé úrovně mobility.
• Podporu při navrhování a přípravě výkresové dokumentace pro instalaci našich výrobků.
• Instalaci výrobků a technickou dokumentaci.

Požádejte o přístup na náš portál pro architekty

Pokud ještě nemáte přístup na náš bezplatný portál pro architekty, odešlete žádost kliknutím níže. Kliknutím sem požádejte o přístup na náš portál pro architekty.

Arjo_Request access_Slim 01.jpg

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Pro rezervaci předvedení klikněte sem.

Objednejte si předvedení
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).