You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pěnová matrace

Pěnová matrace

Naše portfolio pěnových matrací – reaktivní terapie

Vysoce specializovaná pěnová matrace je reaktivním povrchem, který nabízí účinnou metodu redistribuce tlaku. Naše řada pěnových matrací byla navržena pro pacienty, jež jsou nejvíce ohroženi rizikem vzniku dekubitů a jimž nabízí funkční povrch pro redistribuci tlaku a zároveň pohodlí. Pěnové matrace jsou dostupné v různých velikostech naplňující rozmanité potřeby pacientů.