You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Naše výrobky

Zde naleznete celé portfolio našich výrobků, které zahrnuje zdravotnické vybavení a integrovaná řešení pro manipulaci s pacienty a hygienu, nemocniční lůžka a prevenci vzniku dekubitů, hojení ran, prevenci hluboké žilní trombózy, dezinfekci a diagnostiku.