You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Naši zákazníci

Osoby, o které se pečuje, a jejich rodiny

Pokud jde o klienty/pacienty se sníženou pohyblivostí a dalšími speciálními potřebami, je naším cílem zlepšovat jejich mobilitu, předcházet komplikacím a napomáhat tomu, aby byla péče o tyto klienty/pacienty co možná nejbezpečnější, důstojná a pohodlná. Naším konečným cílem je pomoci těmto osobám dosáhnout větší nezávislosti, rychlejšího zotavení a celkově vyšší kvality života.

Rodiny klientů/pacientů, které si přejí, aby o jejich blízké bylo pečováno co možná nejlépe, se často ujmou role ošetřovatelů samy. Ať už potřebují pokyny ohledně výběru správného typu vybavení nebo se rozhodnou pro ještě náročnější variantu poskytování adekvátní péče v domácím prostředí, jsme k dispozici, abychom jim pomohli zajistit bezpečnou, pohodlnou a důstojnou péči pro jejich blízké.

With people in mind

Ve společnosti Arjo jsme na 100 % odhodláni zvyšovat kvalitu a efektivitu péče.

Již mnoho let pracujeme v těsné spolupráci se zdravotnickými profesionály. Společně usilujeme o zvyšování kvality života lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Získali jsme tak jedinečnou možnost pochopit výzvy, kterým čelí. To nám umožňuje realizovat vhodná řešení odpovídající na jejich specifické potřeby. Znovu a znovu.

Ošetřující personál

Sestry, pomocné sestry, fyzioterapeuti, profesní terapeuti a další odborný ošetřující personál představuje základ veškeré péče. Pro ně je zásadně důležité bezpečné pracovní prostředí. Snižování rizika vzniku pracovního úrazu v ošetřovatelském prostředí umožňuje ošetřujícímu personálu budovat silné spojení s klienty/pacienty. To pak i následně zvyšuje jejich uspokojení z práce.

Instituce poskytující péči

Ve spolupráci s manažery ošetřovatelských zařízení pomáháme zvyšovat kvalitu a účinnost péče a současně snižovat náklady, které vznikají zraněními a nehodami, kterým je možné předcházet, vždy při tom pamatujeme na obě strany – na klienty/pacienty i na personál. Také pomáháme zdokonalovat procesy a poskytujeme poradenství ohledně efektivnějšího využívání zdrojů.