Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naši zákazníci
Arjo_stock_image_closeup_hand Full bleed.jpg

Naši zákazníci

Arjo_stock_image_closeup_child_grandfather_edited size.jpg

Osoby, o které se pečuje, a jejich rodiny

Pokud jde o klienty/pacienty se sníženou pohyblivostí a dalšími speciálními potřebami, je naším cílem zlepšovat jejich mobilitu, předcházet komplikacím a napomáhat tomu, aby byla péče o tyto klienty/pacienty co možná nejbezpečnější, důstojná a pohodlná. Naším konečným cílem je pomoci těmto osobám dosáhnout větší nezávislosti, rychlejšího zotavení a celkově vyšší kvality života.

Rodiny klientů/pacientů, které si přejí, aby o jejich blízké bylo pečováno co možná nejlépe, se často ujmou role ošetřovatelů samy. Ať už potřebují pokyny ohledně výběru správného typu vybavení nebo se rozhodnou pro ještě náročnější variantu poskytování adekvátní péče v domácím prostředí, jsme k dispozici, abychom jim pomohli zajistit bezpečnou, pohodlnou a důstojnou péči pro jejich blízké.
Arjo_stock_image_closeup_child_440x440.jpg

With people in mind

Ve společnosti Arjo jsme na 100 % odhodláni zvyšovat kvalitu a efektivitu péče.

Již mnoho let pracujeme v těsné spolupráci se zdravotnickými profesionály. Společně usilujeme o zvyšování kvality života lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Získali jsme tak jedinečnou možnost pochopit výzvy, kterým čelí. To nám umožňuje realizovat vhodná řešení odpovídající na jejich specifické potřeby. Znovu a znovu.
Generalimages6.jpg

Ošetřující personál

Sestry, pomocné sestry, fyzioterapeuti, profesní terapeuti a další odborný ošetřující personál představuje základ veškeré péče. Pro ně je zásadně důležité bezpečné pracovní prostředí. Snižování rizika vzniku pracovního úrazu v ošetřovatelském prostředí umožňuje ošetřujícímu personálu budovat silné spojení s klienty/pacienty. To pak i následně zvyšuje jejich uspokojení z práce.
About-Us-Computer-hands.jpg

Instituce poskytující péči

Ve spolupráci s manažery ošetřovatelských zařízení pomáháme zvyšovat kvalitu a účinnost péče a současně snižovat náklady, které vznikají zraněními a nehodami, kterým je možné předcházet, vždy při tom pamatujeme na obě strany – na klienty/pacienty i na personál. Také pomáháme zdokonalovat procesy a poskytujeme poradenství ohledně efektivnějšího využívání zdrojů.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).