Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Výrobky / Bezpečná manipulace s klienty / Vaky
Třídit podle

Výrobky Arjo

Řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Podporujte mobilitu pro všechny. Naše řešení pro manipulaci s pacienty/klienty umožňují včasnou, častou a pravidelnou mobilizaci na vhodné úrovni funkčnosti pro pacienty/klienty na všech úrovních mobility, včetně osob trpících demencí a souvisejícími poruchami kognitivních schopností.

Arjo.Early Mobility Walking.jpg

Manipulace s pacientem/klientem příznivá pro tělo i mysl

Náš pohyb má dopad na tělo i mysl. Přesuny a úkony spojené s mobilitou jsou každodenně prováděny bez vhodného vybavení, což může vést ke zranění osob v péči a ošetřovatelského personálu. Mezi negativní důsledky nepohyblivosti patří inkontinence, narušení kognitivních funkcí, pády, podvýživa a dekubity.¹ Řešení společnosti Arjo pro manipulaci s pacienty/klienty pomáhají minimalizovat riziko vzniku těchto komplikací. 

Caring for Caregivers image

Péče o ošetřující personál

Manuální manipulace s pacienty/klienty je klíčovým faktorem přispívajícím ke zranění a bolestem muskuloskeletální soustavy zdravotních sester a terapeutů.²,³ Za jediný rok vykázaly zdravotní sestry 8 730 dní absence ze zdravotních důvodů v důsledku zranění pohybového aparátu.⁴ Omezte ruční zvedání a minimalizujte riziko pro ošetřující personál v prostředí příznivém pro manipulaci s pacienty/klienty.

Elevate quality of care image

Zlepšení kvality péče

Trávení času mimo lůžko je podstatnou součástí dne klientů. Pomocné vybavení nabízí bezpečnější proces zvedání, přesunu nebo přemisťování pacientů/klientů, čímž snižuje riziko jejich poranění (např. pád, tržné poranění kůže, dislokace ramena) v důsledku ruční manipulace s pacientem/klientem.⁵

Improve workflow with single caregiver solutions image

Zlepšete pracovní postupy s využitím řešení pro jednoho ošetřovatele

Omezená mobilita má negativní dopad na tělo i mysl. Rehabilitace může být náročná, zavedení rutinních postupů, jako je používání koupelny, však nabízí lepší mobilitu a používání správného vybavení je nezbytné. Používání bezpečné technologie manipulace s pacienty/klienty pozitivně ovlivňuje kvalitu péče o pacienty/klienty, mobilizaci, rehabilitaci a každodenní život.⁶

 

Optimise patient and caregiver safety image

Optimalizace bezpečnosti pacienta/klienta i ošetřujícího personálu

Umožněte pacientům a klientům pohybovat se vyhovujícím způsobem pro ně samotné i okolí. Stropní zvedáky umožňují jedinému ošetřovateli hladký přesun pacientů či klientů bez nutnosti ručního zvedání. Jsou nainstalovány, uloženy a používány tak, aby byly vždy po ruce, ale nepřekážely.

Prevent immobility acquired conditions image

Snížení rizika stavů vzniklých v důsledku imobility

Polohování zkracuje dobu trvání i intenzitu tlaku na citlivé části těla a přispívá k pohodlí, hygieně, důstojnosti i funkčním schopnostem pacienta/klienta.⁷ S řešeními časné mobility od společnosti Arjo a pomůckami pro boční přesun a změnu polohy můžete snížit riziko vzniku poranění a ztráty fyzické kondice pacienta/klienta.

Prohlédněte si některé naše výrobky během poskytování péče

Sara Plus a další výrobky pro manipulaci s pacienty/klienty pomáhají vytvářet příležitosti ke spolupráci s pacienty/klienty na dosahování jejich cílů v oblasti mobility během poskytované péče. Prostřednictvím našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty podporujeme vhodné příležitosti v oblasti mobility. Podívejte se níže na videa o používání některých našich výrobků.

Demonstrační video Sara Plus

Demonstrační video Maxi 500

Demonstrační video Sara Stedy

Odborný článek – Mobilizace pacientů zotavujících se po onemocnění COVID

Lucien de Kreek

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).