Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Výrobky / Bezpečná manipulace s klienty / Vaky

Výrobky Arjo

Řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Podporujte mobilitu pro všechny. Naše řešení pro manipulaci s pacienty/klienty umožňují včasnou, častou a pravidelnou mobilizaci na vhodné úrovni funkčnosti pro pacienty/klienty na všech úrovních mobility, včetně osob trpících demencí a souvisejícími poruchami kognitivních schopností.

Rehab broshure

Manipulace s pacientem/klientem příznivá pro tělo i mysl

Náš pohyb má dopad na tělo i mysl. Přesuny a úkony spojené s mobilitou jsou každodenně prováděny bez vhodného vybavení, což může vést ke zranění osob v péči a ošetřovatelského personálu. Mezi negativní důsledky nepohyblivosti patří inkontinence, narušení kognitivních funkcí, pády, podvýživa a dekubity.¹ Řešení společnosti Arjo pro manipulaci s pacienty/klienty pomáhají minimalizovat riziko vzniku těchto komplikací. 

Patient Handling Clinical Evidence Summary mockup

Péče o ošetřující personál

Manuální manipulace s pacienty/klienty je klíčovým faktorem přispívajícím ke zranění a bolestem muskuloskeletální soustavy zdravotních sester a terapeutů.²,³ Za jediný rok vykázaly zdravotní sestry 8 730 dní absence ze zdravotních důvodů v důsledku zranění pohybového aparátu.⁴ Omezte ruční zvedání a minimalizujte riziko pro ošetřující personál v prostředí příznivém pro manipulaci s pacienty/klienty.

Sara Plus (7)

Zlepšení kvality péče

Trávení času mimo lůžko je podstatnou součástí dne klientů. Pomocné vybavení nabízí bezpečnější proces zvedání, přesunu nebo přemisťování pacientů/klientů, čímž snižuje riziko jejich poranění (např. pád, tržné poranění kůže, dislokace ramena) v důsledku ruční manipulace s pacientem/klientem.⁵

Prohlédněte si některé naše výrobky během poskytování péče

Sara Plus a další výrobky pro manipulaci s pacienty/klienty pomáhají vytvářet příležitosti ke spolupráci s pacienty/klienty na dosahování jejich cílů v oblasti mobility během poskytované péče. Prostřednictvím našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty podporujeme vhodné příležitosti v oblasti mobility. Podívejte se níže na videa o používání některých našich výrobků.

Demonstrační video Sara Plus

Demonstrační video Maxi 500

Demonstrační video Sara Stedy

Architect Image

Your partner in facility design

We have a long history of collaborating closely with architects, nursing home executives, safe patient handling experts, residents and relatives. Our experience has taught us that to create efficient care facilities and to obtain a good working environment, the right combination of environment, equipment and care skills are needed. Therefore it is key to design for sufficient space early in the planning of a new facility

Request access to our free Architect Portal

If you do not have access to our free Architect Portal, please submit your request using the form.

Lucien de Kreek

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).