Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro dlouhodobou péči

Galerie mobility pro dlouhodobou péči

Klienti jsou umisťováni do zařízení dlouhodobé péče především proto, aby byly uspokojeny jejich potřeby v oblasti bezpečnosti a péče. Primární cíle ošetřujícího personálu v prostředí dlouhodobé péče obvykle zahrnují udržování klientovy funkční mobility, dlouhodobé zajištění jeho celkové pohody a předcházení negativním účinkům imobility, jako např. pádům, dekubitům a funkční inkontinenci.¹
circle4_555px.jpg

Seznamte se s klienty

Klienti dlouhodobé péče, zejména klienti vyššího věku, často mohou mít křehkou fyziognomii, někdy mohou být dezorientovaní a mohou trpět zhoršující se duševní způsobilostí anebo funkční mobilitou. Přestože mnoho klientů dosahuje úrovně mobility A nebo B, z vlastních zkušeností víme, že většinu populace v dlouhodobé péči tvoří klienti s úrovní mobility C, D a E.
Albert LTC_500x700.jpg

Albert

Tento klient je schopen provádět denní aktivity samostatně bez pomoci jiné osoby.
Barbara LTC _500x700.jpg

Barbara

Tato klientka je částečně schopna provádět denní aktivity samostatně a potřebná pomoc obvykle nebývá pro ošetřující personál fyzicky náročná.
Carl LTC_500x700.jpg

Carl

Tento klient není schopen samostatně provádět denní aktivity, ani se na nich aktivně podílet jakýmkoli podstatným nebo spolehlivým způsobem.
Doris LTC_500x700.jpg

Doris

Tento klient není schopen samostatně provádět denní aktivity, ani se na nich aktivně podílet jakýmkoli podstatným nebo spolehlivým způsobem.
Emma LTC_500x700.jpg

Emma

Tato klientka není schopna samostatně provádět denní aktivity, ani se aktivně podílet na poskytované péči či přesunech.
positive8_500x700v3.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
Přejít do sekce materiálů ke stažení
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).