You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galerie mobility pro dlouhodobou péči

Klienti jsou umisťováni do zařízení dlouhodobé péče především proto, aby byly uspokojeny jejich potřeby v oblasti bezpečnosti a péče. Primární cíle ošetřujícího personálu v prostředí dlouhodobé péče obvykle zahrnují udržování klientovy funkční mobility, dlouhodobé zajištění jeho celkové pohody a předcházení negativním účinkům imobility, jako např. pádům, dekubitům a funkční inkontinenci.¹

circle4_555px.jpg

Seznamte se s klienty

Klienti dlouhodobé péče, zejména klienti vyššího věku, často mohou mít křehkou fyziognomii, někdy mohou být dezorientovaní a mohou trpět zhoršující se duševní způsobilostí anebo funkční mobilitou. Přestože mnoho klientů dosahuje úrovně mobility A nebo B, z vlastních zkušeností víme, že většinu populace v dlouhodobé péči tvoří klienti s úrovní mobility C, D a E.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení