Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro dlouhodobou péči / Emma

Emma LTC_500x700.jpg

Emma

Emma tráví většinu času na lůžku a sedět dokáže jen ve speciálním křesle
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu, a proto by měly být použity vhodné pomůcky, které toto riziko sníží. Tato klientka není schopna se aktivně podílet na pohybu. V některých případech, jako např. u pacientů v terminálním stádiu rakoviny nebo u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou, může být nutné se takovému aktivnímu zapojení vyhýbat, případně může být nežádoucí. Za prioritu je považováno poskytování optimální péče anebo předcházení problémům způsobeným imobilitou, jako např. řádnou péčí o kůži. Emma je přepravována s využitím takových pomůcek, jako je vakový zvedák, a na lůžku je polohována pomocí posuvných pomůcek. Cílem je vyhnout se komplikacím způsobovaným dlouhodobým upoutáním na lůžko a zajištění maximální možné míry pohodlí.

  • Na lůžko může být upoutána trvale, sedět dokáže jen ve speciálním křesle
  • Je plně závislá na ošetřujícím personálu
  • Emmin červený svetr naznačuje vysoké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil vhodné pomůcky
  • Stimulace funkční mobility není hlavním cílem
bicycle_500px.jpg

Podpora pohyblivosti

Galerie mobility hraje klíčovou úlohu v podpoře pohyblivosti v akutní i dlouhodobé péči tím, že umožňuje posoudit úroveň mobility jednotlivce i její dopad na kvalitu péče.
Designing-for-Emma-49099.jpg

Navrženo pro Emmu

Úzce spolupracujeme s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s pacienty, ale i se samotnými klienty a jejich příbuznými, díky čemuž se nám daří navrhovat prostory přizpůsobené jejich individuálním potřebám.
positive8_500px.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).