Emma LTC_500x700.jpg

Emma

Emma tráví většinu času na lůžku a sedět dokáže jen ve speciálním křesle
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu, a proto by měly být použity vhodné pomůcky, které toto riziko sníží. Tato klientka není schopna se aktivně podílet na pohybu. V některých případech, jako např. u pacientů v terminálním stádiu rakoviny nebo u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou, může být nutné se takovému aktivnímu zapojení vyhýbat, případně může být nežádoucí. Za prioritu je považováno poskytování optimální péče anebo předcházení problémům způsobeným imobilitou, jako např. řádnou péčí o kůži. Emma je přepravována s využitím takových pomůcek, jako je vakový zvedák, a na lůžku je polohována pomocí posuvných pomůcek. Cílem je vyhnout se komplikacím způsobovaným dlouhodobým upoutáním na lůžko a zajištění maximální možné míry pohodlí.

  • Na lůžko může být upoutána trvale, sedět dokáže jen ve speciálním křesle
  • Je plně závislá na ošetřujícím personálu
  • Emmin červený svetr naznačuje vysoké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil vhodné pomůcky
  • Stimulace funkční mobility není hlavním cílem

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení