You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Firemní řízení

Firemní řízení společnosti Arjo

Firemní řízení Arjo vychází ze švédských právních předpisů, společenské smlouvy společnosti Arjo, švédského Kodexu firemního řízení (dále „kodex“) a soustavy pravidel pro emitenty burzy Nasdaq Stockholm, stejně jako z dalších příslušných předpisů a doporučení.

Kodex stojí na principu „dodržuj nebo vysvětli“, což znamená, že společnosti nejsou povinny vždy uplatňovat každé pravidlo kodexu, mají určitou možnost volby alternativního řešení, pokud mají za to, že je v jejich konkrétních podmínkách vhodnější, ale podmínkou je, že každé odchýlení od pravidel musí nahlásit, popsat příslušné alternativní řešení a vysvětlit důvod, které je k jeho uplatňování vedly. Odchylky od kodexu je třeba hlásit ve výročních zprávách firmy.