Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Firemní řízení
arjo-city-skyline-malmo-banner.jpg

Firemní řízení

Firemní řízení společnosti Arjo

Firemní řízení Arjo vychází ze švédských právních předpisů, společenské smlouvy společnosti Arjo, švédského Kodexu firemního řízení (dále „kodex“) a soustavy pravidel pro emitenty burzy Nasdaq Stockholm, stejně jako z dalších příslušných předpisů a doporučení.

Kodex stojí na principu „dodržuj nebo vysvětli“, což znamená, že společnosti nejsou povinny vždy uplatňovat každé pravidlo kodexu, mají určitou možnost volby alternativního řešení, pokud mají za to, že je v jejich konkrétních podmínkách vhodnější, ale podmínkou je, že každé odchýlení od pravidel musí nahlásit, popsat příslušné alternativní řešení a vysvětlit důvod, které je k jeho uplatňování vedly. Odchylky od kodexu je třeba hlásit ve výročních zprávách firmy.

Společenská smlouva

Zde naleznete společenskou smlouvu společnosti Arjo, která byla přijata na mimořádné valné hromadě dne 29. září 2017.

Valné hromady

Valné hromady společnosti Arjo představují nejvyšší rozhodovací orgán, prostřednictvím něhož akcionáři vykonávají svůj vliv na společnost.

Představenstvo

V této části vás seznámíme s představenstvem společnosti Arjo a s informacemi o jednotlivých členech představenstva.

Nominační výbor

Nominační výbor před výroční valnou hromadou 2018 bude sestávat ze zástupců pěti největších akcionářů uvedených v registru akcionářů vedeném společností Euroclear k 31. prosinci 2017.

Auditoři

Auditoři kontrolují, zda výroční zpráva, účetnictví a konsolidované finanční výkazy, stejně jako řízení ze strany představenstva a CEO, odpovídají všeobecně přijímaným kontrolním standardům.

Tým vedení společnosti Arjo

Zde naleznete informace o členech týmu vedení společnosti Arjo.

Odměňování

Principy odměňování nejvyššího vedení přijaté na mimořádné valné hromadě dne 30. srpna 2017 naleznete zde.

Zpráva o firemním řízení

Zde můžete stáhnout nejnovější zprávu o firemním řízení.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).