You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nominační výbor

Mimořádná valná hromada, která se konala 30. srpna 2017, rozhodla o pokynu týkajícím se nominačního výboru společnosti Arjo, který platí až do odvolání. Nominační výbor před výročními valnými hromadami se má skládat ze zástupců pěti největších akcionářů (pokud jde o počet hlasovacích práv) zapsaných v rejstříku akcionářů vedeném společností Euroclear k 31. srpnu roku, který předcházejí roku, v němž se má výroční valná hromada konat, dále ze zástupce minoritních akcionářů a předsedy představenstva, které též první zasedání nominačního výboru svolá. Předsedou nominačního výboru bude jmenován člen výboru, který zastupuje největšího akcionáře (pokud jde o počet hlasovacích práv).

Pro výroční valnou hromadu 2018 má nominační výbor společnosti Arjo následující složení: Carl Bennet zastupující společnost Carl Bennet AB, Per Colleen zastupující Fourth Swedish National Pension Fund, Marianne Nilsson zastupující Swedbank Robur, Maria de Geer zastupující minoritní akcionáře a předseda představenstva Johan Malmquist.

Předložení návrhu

Akcionáři, kteří by chtěli předložit nominačnímu výboru nějaké návrhy, mohou nominační výbor kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím pošty.

Arjo AB Att: Nomination Committee Hans Michelsensgatan 10 SE-211 20 Malmö, Švédsko

Odeslat e-mail nominačnímu výboru