Nominační výbor

Mimořádná valná hromada, která se konala 30. srpna 2017, rozhodla o pokynu týkajícím se nominačního výboru společnosti Arjo, který platí až do odvolání. Nominační výbor před výročními valnými hromadami se má skládat ze zástupců pěti největších akcionářů (pokud jde o počet hlasovacích práv) zapsaných v rejstříku akcionářů vedeném společností Euroclear k 31. srpnu roku, který předcházejí roku, v němž se má výroční valná hromada konat, dále ze zástupce minoritních akcionářů a předsedy představenstva, které též první zasedání nominačního výboru svolá. Předsedou nominačního výboru bude jmenován člen výboru, který zastupuje největšího akcionáře (pokud jde o počet hlasovacích práv).

Pro výroční valnou hromadu 2018 má nominační výbor společnosti Arjo následující složení: Carl Bennet zastupující společnost Carl Bennet AB, Per Colleen zastupující Fourth Swedish National Pension Fund, Marianne Nilsson zastupující Swedbank Robur, Maria de Geer zastupující minoritní akcionáře a předseda představenstva Johan Malmquist.

Předložení návrhu

Akcionáři, kteří by chtěli předložit nominačnímu výboru nějaké návrhy, mohou nominační výbor kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím pošty.

Arjo AB Att: Nomination Committee Hans Michelsensgatan 10 SE-211 20 Malmö, Švédsko

Odeslat e-mail nominačnímu výboru