Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Ondernemingsbestuur / Benoemingscomité

Benoemingscomité

Een buitengewone algemene vergadering van 30 augustus 2017 besliste over een instructie voor het benoemingscomité van Arjo die tot nader order van kracht is. Het benoemingscomité dient voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergaderingen te bestaan uit vertegenwoordigers van de vijf grootste aandeelhouders in termen van het aantal stemmen dat door Euroclear wordt bijgehouden in het aandeelhoudersregister per 31 augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden, een vertegenwoordiger van de minder belangrijke aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur, die ook de eerste vergadering van het benoemingscomité bijeen zal roepen. Het lid van het comité dat de grootste aandeelhouder vertegenwoordigt wat het aantal stemmen betreft, wordt benoemd tot voorzitter van het benoemingscomité.

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 bestaat het benoemingscomité van Arjo uit Carl Bennet als vertegenwoordiger van Carl Bennet AB, Per Colleen als vertegenwoordiger van het Vierde Zweedse Nationale Pensioenfonds, Marianne Nilsson als vertegenwoordiger van Swedbank Robur, Maria de Geer als vertegenwoordiger van de minderheidsaandeelhouders en bestuursvoorzitter Johan Malmquist.

Voorstellen indienen

Aandeelhouders die voorstellen willen indienen bij het benoemingscomité kunnen per e-mail of per post contact opnemen met het benoemingscomité. Arjo AB, t.a.v. Benoemingscomité, Hans Michelsensgatan 10, SE-211 20 Malmö, Zweden
Een e-mail aan het benoemingscomité sturen