You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positieve Acht

Positieve Acht

De Positieve Acht-filosofie van Arjo

De Positieve Acht-filosofie visualiseert het positieve domino-effect dat kan voortvloeien uit het behouden of verbeteren van de persoonlijke mobiliteit.

Het is ons streven dat zorginstellingen beschikken over de juiste randvoorwaarden om volgens de Positieve Acht-filosofie te werken, waarbij wordt gezorgd voor:

  • De toepassing van best practice-werkmethoden.
  • Het gebruik van de optimale werkomgeving om efficiënte zorgprocessen mogelijk te maken.
  • De voorziening van juiste hulpmiddelen om de mobiliteit van zorgvragers te ondersteunen en het gevaar op letsels voor de zorgverlener te verminderen.