You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Kennis

Bij Arjo streven we ernaar mensen met beperkte mobiliteit en leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen meer comfort te bezorgen in hun dagelijks leven. Dat doen we aan de hand van onze oplossingen, producten en diensten waarbij we onze kennis delen. De ruim 60 jaar ervaring in de zorgsector wereldwijd heeft ons de nodige inzichten en kennis gegeven.

Die kennis zetten we in bij de ontwikkeling en vervaardiging van producten, om het leven van zorgvragers en zorgverleners gemakkelijker én veiliger te maken. Bovendien streven we er naar om onze bevindingen en ervaringen te delen en op die manier de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

arjo-stock-nurse-patient2-555x555.jpg

Acute zorg

Onze prioriteit is zorgprofessionals te helpen met oplossingen die de zorg, het comfort en de waardigheid van elke patiënt optimaliseren.

Lees verder

arjo-stock-nurse-patient-555x555.jpg

Langdurige zorg

Voor elke oudere bewoner en mensen die sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen moet langdurige zorg een ervaring zijn waarin hun welzijn en waardigheid centraal worden gesteld.

Lees verder

arjo_mobility_gallery-1000x1000.jpg

De Mobiliteitswijzer™

De Mobiliteitswijzer™ van Arjo is een tool waarin vijf verschillende functionele mobiliteitsniveaus worden beschreven, van vrijwel onafhankelijk (A) tot volledig afhankelijk (E).

Lees verder