Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Duurzaamheid / Een verantwoordelijke onderneming
Hållbarhet_header_3.jpg

Een verantwoordelijke onderneming

Een gedegen bedrijfsethiek en welomschreven principes voor complicance vormen de kern van Arjo 's zakelijke langetermijnrelaties. Het is onze ambitie om andere belanghebbenden te stimuleren in hun bijdrage aan de ontwikkeling van een eerlijke wereldwijde markt. Arjo is wereldwijd actief en heeft een uitgebreid netwerk aan leveranciers en zakenpartners. Aan hen stellen we dezelfde hoge eisen die we binnen onze onderneming stellen, en we hanteren een nultolerantie voor elke vorm van corruptie, fraude en omkoping.
E WEB Goal 162

Ondernemingsbestuur

De Raad van Bestuur van Arjo keurt de Gedragscode goed en ziet regelmatig toe op de naleving ervan. Het managementteam van Arjo is verantwoordelijk voor de implementatie en toepassing van de Gedragscode, inclusief de vaststelling en toetsing van verbeterdoelen. De CEO is voorzitter van het Arjo Business Compliance Committee1 en ziet erop toe dat het bedrijf zaken doet volgens de hoogste ethische normen en zich houdt aan de wetten, regelgeving en normen die gelden binnen de landen waar we actief zijn . De commissie heeft in 2020 viermaal vergaderd. Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt. Een overkoepelende organisatie beheert de leverancierscontroles, met een goedkeuringsproces voor alle nieuwe leverancier en een doorlopende controle van bestaande leveranciers. Bovendien moeten alle leveranciers en zakenpartners die samenwerken met Arjo een aangepaste gedragscode ondertekenen en naleven.
Onze Gedragscode voor zakenpartners

Klokkenluidersservice

Het anticorruptiebeleid van Arjo staat voor een nultolerantie van alle types fraude en omkoping. Medewerkers kunnen via een anonieme klokkenluidersservice incidenten melden waarbij het vermoeden bestaat dat de wet- of regelgeving wordt geschonden. Klanten, partners en andere partijen kunnen ook een anonieme melding indienen, die in behandeling zal worden genomen door het klokkenluiderscentrum van onze externe partner WhistleB.
WhistleB
Arjo.Cecilia_1600_679.jpg

Kwaliteit en veiligheid

Om te voldoen aan de steeds strengere regelgeving in de sector van medische hulpmiddelen ligt onze focus op voortdurende evaluatie en verbetering van onze producten en processen. We houden ons aan de lokale en regionale verordeningen binnen de markten die we bedienen. De drie belangrijkste verordeningen zijn: • EU verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) • VS Food and Drug Administration (FDA) • Health Canada Medical Device Regulation Onze systemen voor kwaliteitsbeheer zijn gecertificeerd conform de ISO 9001:2015- en ISO 13485:2016-normen.
Lees verder