Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Ett ansvarsfullt företag
Hållbarhet_header_3.jpg

Ett ansvarsfullt företag

God affärsetik och tydliga principer för regelefterlevnad är kärnan i Arjos långsiktiga affärsrelationer. Vi strävar efter hög affärsetik på alla nivåer samt att säkerställa regelefterlevnad som en del av vårt dagliga arbete. Vår ambition är att påverka andra aktörer att medverka till utveckling av en rättvis global marknad. Arjo gör affärer över hela världen och har ett stort nätverk av leverantörer och affärspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet, och har nolltolerans mot alla typer av korruption, bedrägerier och mutor. Arjos uppförandekod gäller för alla anställda och vi genomför regelbunden utbildning på alla nivåer i organisationen.
8_16un.jpg

Styrningsprocess

Arjos styrelse godkänner uppförandekoden och följer löpande upp efterlevnad. Arjos koncernledning ansvarar för implementering och efterlevnad av uppförandekoden, inklusive att fastställa och granska mål för förbättring. VD är ordförande i Arjos kommitté för affärsetik, som har till uppdrag att säkerställa att bolaget genomför affärer på högsta etiska nivå, och följer gällande lagar, regelverk och standarder i de länder där vi är verksamma. Granskning av leverantörer hanteras i en global funktion, och alla leverantörer och affärspartners ska underteckna och följa en anpassad uppförandekod för att få samarbeta med Arjo.

Visselblåsarfunktion

Arjos antikorruptions-policy har nolltolerans mot alla typer av bedrägerier och mutor, och alla anställda kan genom en anonym visselblåsarfunktion rapportera händelser som kan misstänkas vara överträdelser av lagar och regler. Även kunder, underleverantörer och andra intressenter kan göra en anonym anmälan via vår visselblåsartjänst, som hanteras av vår xterna partner WhistleB Whistleblowing Centre.
Arjo.Cecilia_1600_679.jpg

Kvalitet och säkerhet

För att möta de allt hårdare regelkraven inom medicinteknikbranschen arbetar vi ständigt med att utvärdera och förbättra produkter och processer. Vi följer lokala och regionala regler på de marknader där vi är verksamma, och de tre viktigaste är: • EU Medical Device Regulation (MDR) • US Food and Drug Administration (FDA) • Health Canada Medical Device Regulation Våra kvalitetsledningssystem är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016.