You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

VTE/DVT- prevention

VTE/DVT- prevention

IPC-pumpar hjälper till att mildra inte bara en, utan två riskfaktorer för VTE-utveckling: venös stas och hyperkoagulation.

Visar vägen inom VTE-prevention
VTE är en sjukdom som inbegriper både djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE).

IPC-pumpar hjälper till att mildra inte bara en, utan två riskfaktorer för VTE-utveckling: venös stas och hyperkoagulerbarhet.

IPC-behandlingens uppblåsnings-/lufttömningscykel stimulerar lårets, vadens och fotens normala ambulatoriska pumpverkan och ökar både blodflödets volym och hastighet, vilket eliminerar venös stas och efterliknar effekterna av muskelns naturliga pumpverkan (1).

Detta är till nytta för immobiliserade patienter genom:

minskad venös hypertension
spolning av venklaffarnas fickor där blodproppar tros ha uppstått, och
minskning av interstitiella ödem (2).
IPC ger dubbla hematologiska fördelar: att undertrycka pro-koagulerande aktivering och utvidgad global fibrinolys (3).

Denna mekaniska metod för VTE-prevention medför ingen risk för blödning och kan användas för att komplettera farmakologiska metoder för att öka effektiviteten vad gäller högriskpatienter.

Det väletablerade och globalt erkända Flowtron ®-varumärket har stadigt utvecklats under de senaste 30 åren och tillhandahållit effektiva VTE-förebyggande produkter.

Under denna tid har ett antal oberoende internationella kliniska studier jämfört Arjos Flowtron VTE-profylaxsystem med andra metoder för VTE-prevention. Resultaten visar att Flowtron IPC-behandling är en kostnadseffektiv VTE-förebyggande metod samtidigt som man undviker biverkningar som blödningar.

Kliniska studier av Arjos Flowtron IPC-system för VTE-prevention har konsekvent resulterat i låg förekomst av DVT i högriskgrupper (4).

Gå till avsnittet Klinisk evidens för mer information

Referenser
1. Morris RJ, Woodcock JP (2004). Evidenced based compression: prevention of stasis and deep vein thrombosis. Annals of Surgery. 239(2): 162–171.

2. Kumar S, Walker M. The effects of intermittent pneumatic compression on the arterial and venous system of the lower limb: a review. Journal of Tissue Viability. 2002; 12(2): 58–65.

3. Morris RJ, Giddings JC, Ralis HM, Jennings GM, Davies DA et al (2006). The influence of inflation rate on the hematologic and hemodynamic effects of intermittent pneumatic compression for deep vein thrombosis prophylaxis. Journal of Vascular Surgery; 44(5): 1039–1045.

4. DVT-frekvens sammanställd utifrån publicerade resultat som rör Flowtron-studier, inklusive blodflödes-, fibrinolys- och compliancestudier: 1992–2007.

Dessa referenser kommer från Arjos växande bibliotek med kliniska referenser.