You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Flowtron ACS900

Bekvämt och flexibelt – enhetlig och sekventiell VTE-prevention med ETT system för aktiv kompression.

Flowtron® ACS900-systemet för aktiv kompression erbjuder en enkel och lättanvänd metod för att öka blodcirkulationen i benens djupliggande vener, vilket begränsar venös stas och bidrar till att förhindra att DVT bildas.

Både enhetlig och sekventiell kompression har bevisad effekt mot VTE1 när de används som en del i en föreskriven vårdplan.

Flowtron ACS900-systemet för aktiv kompression erbjuder både enhetlig och sekventiell kompression från en enkel och lättanvänd pump, vilket är både bekvämt och flexibelt.

Flowtron-manschetterna är icke-termiska till sin natur med utmärkt fukthanteringsförmåga2, vilket är viktiga faktorer som bidrar till patientens komfort.

En kombination av manschetter, till exempel fot och vad, kan användas samtidigt, vilket innebär bekvämlighet och flexibilitet för vårdgivaren. SmartSense™, den patenterade, unika automatiska manschettavkänningstekniken i Flowtron ACS900, kommer att känna av de anslutna manschetterna och leverera rätt tryck.

Ett system för all aktiv kompressionsbehandling ger bekvämlighet, flexibilitet och komfort, samtidigt som det underlättar resursutnyttjandet eftersom behovet av flera pumpar på sjukvårdsinrättningen minskar.

Ett unikt kabelhanteringssystem underlättar hanteringen av slangsatser och strömkablar i det kliniska området samt under transport och förvaring.

Det inbyggda batteriet ger oavbruten kompressionsbehandling, och mätaren för antalet behandlingstimmar registrerar hur länge kompressionen har levererats. 

Protokoll för användning

Flowtron ACS900-systemet för aktiv kompression är lämpligt för DVT-prevention i akutvårdsmiljöer, som enda behandling eller som kompletterande behandling.

Kontraindikationer

 • Svår arterioskleros eller andra ischemiska kärlsjukdomar.
 • Obehandlad hjärtsvikt eller något annat tillstånd där en ökning av vätskeflödet till hjärtat kan vara skadligt.
 • Känd eller misstänkt akut DVT, tromboflebit eller lungembolism (LE).
 • Alla lokala tillstånd som manschetten skulle kunna störa, inklusive: gangrän, nyligen gjord hudtransplantation, dermatit eller obehandlade, infekterade bensår.

Se instruktionerna för användning för ACS900-systemet för aktiv kompression om du vill ha mer information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.

 

1. Guyatt G, Akl E, Crowther M et al (2012). Executive summary: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9thed: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines. Chest, 141:7S-47S
2. Data på fil

Med tanke på patienten

 • Tyst pump som främjar vila och tillfrisknande
 • Kabelhanteringssystem som minskar antalet slangar kring sängen/stolen
 • Inbyggt batteri för att kunna fortsätta behandlingen vid transport
 • Bekväma och lätta manschetter

 

Med vårdgivaren i åtanke

 • Fasta slangsatser – alltid klara att användas
 • Karakteristisk enkelslangsdesign som ger enhetlig och sekventiell behandling från en enda pump
 • Unik snäpplåsanslutning med den patenterade tekniken SmartsenseTM automatisk manschettavkänning, som justerar kompressionscykeln utan att ytterligare användaråtgärder krävs
 • Stor LCD-skärm för visning och hantering av behandlingsstatus
 • Mätare för antal behandlingstimmar som visar hur länge kompressionen har levererats
 • Indikering av realtidstryck för att garantera att rätt tryck levereras
 • Stora lysdioder som syns från alla vinklar
 • Integrerat bärhandtag för att underlätta transport

 

Med kliniken i åtanke

 • Smidigt med en enda pump för all aktiv kompressionsbehandling
 • Underlättar resursutnyttjandet
 • Minskar kostnaderna för att lagerhålla flera pumpar
 • Jämn nivå på utbildning och löpande support

 

 

 

 

Modell              Flowtron® ACS900 system för aktiv kompression

Kompression   Enhetlig, sekventiell, fot

Varianter          Standardslangsats 2,1 m, längre slangsats 3,9 m

Ytterligare specifikationer finns i instruktionerna för användning 526933EN

Flowtron ACS900 Brochure

Kategori: Brochure/Booklet

Filnamn: Low.Res.01.DP.16.1.GB-INT.1.AHG---Flowtron-ACS900-15.5.6.pdf

Typ: PDF

Storlek: 0,54 Mb

SV-SE


Flowtron ACS900 Instructions for use

Kategori: Instructions for use

Filnamn: 526933INT3 Rev G.pdf

Typ: PDF

Storlek: 2,77 Mb

[ML(DA, ES, FR, KO, NL, PT, SV) for DK, FR, KR, NL, PT, ES, SE]

Flowtron ACS900 DVT-pump demonstrations video

Flowtron® ACS900 system för aktiv kompression

Denna videofilm är till för att ge användarna en överblick över Flowtron® ACS900-systemet för aktiv kompression samt några riktlinjer om korrekt användning.


Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på din marknad med din lokala säljare.