Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Vår historia
Arjo.history wall_1600_679.jpg

Vår historia

Vår verksamhet grundas i en gedigen kunskap om vård av människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar, vilken har etablerats under företagets 60-åriga historia som partner till aktörer inom akut- och långtidsvården.

Entreprenörsanda

År 1957 grundades Arjo av den svenske entreprenören Arne Johansson och fick namnet Arjo efter grundarens två första initialer i för- och efternamn. Ursprungligen tillverkade Arjo komponenter och maskindelar åt andra tillverkare, bland annat av medicinsk utrustning. Arne Johansson var en av de första som såg behovet av bad- och förflyttningsutrustning inom vård och äldreomsorg, samt utrustning för en förbättrad ergonomi för vårdpersonal. Han utvecklade en rad innovativa produkter som kunde uppfylla dessa behov i Sverige. Kort därefter började Arjo sälja sina produkter även utanför Sveriges gränser.

Global expansion

I slutet av 1960-talet började Arjo exportera produkter till Västeuropa. Behovet av Arjos produkter var stort och på kort tid etablerade Arjo flera internationella säljbolag, bland annat i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Belgien och USA. Under 1980-talet stärkte Arjo sin position som en viktig aktör på den internationella marknaden genom förvärven av amerikanska Century och engelska Mecanaids. Expansionen av säljbolag fortsatte och Arjo blev snart en global aktör inom produkter och utrustning för hygien och patienthantering.

Stärkta marknadspositioner

1972 lanserade Arjo det första ställbara badkaret. 1989 utvecklade Arjo den första generationen stå- och lyfthjälpmedel med namnet SARA (Stand And Raise Aid) och senare även patientlyften Maxi Move. Utvecklingen av innovativa produkter fortsatte under 1990-talet.

Börsintroduktion följt av att Arjo förvärvas av Getinge

Arjo noterades för första gången på börsen i Stockholm och London 1993. Vid den tiden hade Arjo runt 1 100 anställda och omsatte omkring 1 300 Mkr. År 1995 förvärvades Arjo av Getingekoncernen, som därmed utökade sitt produktutbud till att även omfatta sjukvårdssängar, patientlyftar och badsystem. Arjo kom därmed att bilda grunden i Getinges affärsområde Extended Care.

Ytterligare expansion

Under 2000-talet genomfördes ett antal bolagsförvärv för att fortsatt stärka erbjudandet inom hygien och patienthantering. Bland annat förvärvades kanadensiska BHM Medical 2004 vilket breddade Arjos sortiment av patientlyftar. År 2007 genomfördes det betydande förvärvet av Huntleigh Technology PLC, och varumärket ArjoHuntleigh bildades. Den första banbrytande produkten som lanserades av Huntleigh var madrassystemet Nimbus, som finns kvar i Arjos sortiment än idag. Huntleigh-koncernen verkade inom områdena specialmadrasser för trycksårsbehandling, sängar för intensivvård, specialistvård och sjukhem, produkter för förebyggande av djup ventrombos samt utrustning för foster- och kärldiagnostik. Idag är Arjo en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Sedan 2015 har Arjo representerat Getinges affärsområde Patient & Post-Acute Care. Under 2016 kommunicerade Getinges styrelse avsikten att dela upp koncernen i två verksamheter, Getinge och Arjo för att ge bästa förutsättningarna att utvecklas och realisera sin respektive potential.