Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / En attraktiv arbetsplats
Arjo.Colleagues _2135_600.jpg

En attraktiv arbetsgivare

Arjos kultur bygger på mångfald, rättvisa och inkludering, samt att värna om god hälsa och säkerhet för anställda, samarbetspartners och i de samhällen där vi verkar. Vi värdesätter våra anställda och strävar efter att skapa rättvisa och icke-diskriminerande arbetsförhållanden, och samtidigt erbjuda en mångsidig och inkluderande arbetsplats, såväl som goda möjligheter för stimulans och utveckling. Insikter från den årliga Arjo People Survey visar en ökande engagemangsnivå – nu 8,0 av 10,0.

un2022new_4.jpg

Arjos globala koncept för en flexibel arbetsplats ger varje medarbetare möjlighet att  tillsammans med sin ledare utvärdera förutsättningarna för att utföra arbetet på annan plats än kontoret. Vi tror på en hög grad av eget ansvar för att hitta den bästa lösningen för såväl medarbetaren som för bolaget, även om kontoret fortsatt är en viktig plats för samarbete och kreativa processer.

Mångfald, rättvisa och inkludering

Vi strävar efter att ta ett tydligt ansvar för våra anställda och de samhällen där vi verkar. Detta återspeglas i våra åtaganden i Arjo Sustainability Framework 2030, våra Guiding Principles och Leadership Behaviours. Genom att erbjuda lika möjligheter för alla ger vi rätt förutsättningar för att ta tillvara varje medarbetares talang, potential och bidrag till vår verksamhet.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Vi strävar efter att uppnå en hög nivå av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta återspeglas i våra åtaganden i Arjo Sustainability Framework 2030, våra Guiding Principles och Leadership Behaviours – och definieras i ett ramverk för att identifiera och hantera fysisk och psykisk säkerhet i arbetsmiljön, såväl som anställdas personliga och gemensamma välbefinnande, med en nollvision för olyckor.

panagiota-600-400.jpg

”Genom att arbeta med produktutveckling på Arjo kan jag bidra till att skapa ett bättre samhälle”

Det som lockade Panagiota Biba till Arjo var det faktum att lösningarna verkligen gör skillnad för människor som behöver vård. Idag arbetar hon med produktutveckling, och säkerställer att produkterna möter alla krav, från tekniska specifikationer till användarvänlighet.

Arjo-gustav-600-400.jpg

”Jag går till jobbet varje dag med en övertygelse om att vi gör skillnad”

En av de främsta anledningarna till att Gustav Andersson sökte sig till Arjo var att han såg sin morfar lida av Alzheimers sjukdom och ville hjälpa människor i hans situation. Nu ägnar Gustav sina dagar åt att göra skillnad för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

arjo-rana-600-400.jpg

”Den positiva och inkluderande atmosfären tar fram det bästa i oss alla”

När Rana Moussa insåg att en trycksårsmadrass från Arjo kraftigt förbättrade hennes sängliggande systers livskvalitet, hade hon hittat sin nya arbetsgivare. Nu jobbar Rana med bolagets koncernredovisning, för att möjliggöra framgångsrik verksamhet över hela världen.

Att växa människor och företag tillsammans

Arjos globala talangprogram ger medarbetare möjlighet att, under vägledning av Arjos koncernledning, dela kunskap och erfarenheter samt tillsammans arbeta med strategiska affärsprojekt för att hitta nya vägar framåt.
Genom vårt globala mentorskapsprogram skapar vi utrymme för att stödja medarbetarnas utveckling samt att öka kompetensen inom viktiga områden. Mentorskapet ger möjlighet till praktisk vägledning, råd och insikter, samt förbereder individer för karriärutveckling inom organisationen.