Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / En attraktiv arbetsplats
Arjo.Walking8.jpg

En attraktiv arbetsgivare

Lediga jobb
Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar för Arjo om att erbjuda hälsosamma, jämlika och stödjande arbetsförhållanden samt att erbjuda ett starkt, motiverande syfte. Vi kallar det Empowering Movement – att driva bättre vårdresultat för människor som möter utmaningar relaterade till mobilitet, vilket gör skillnad för patienters och vårdgivares livskvalitet, med en positiv inverkan på våra samhällen
Arjo.Colleagues800.jpg

Växa människor och företag tillsammans

Inom Arjo utvecklar vi aktivt våra medarbetare på flera sätt. Våra talangprogram tillåter anställda att dela kunskap och arbeta tillsammans i strategiska affärsprojekt, under ledning av Arjos koncernledning. Genom vårt mentorskapsprogram förbereder vi våra anställda för karriäravancemang inom organisationen, samtidigt som vi höjer kompetensen inom nyckelområden. Med våra utvärderingsverktyg stödjer vi högpresterande team och hjälper medarbetare att känna vad som motiverar dem. Vår globala Academy erbjuder specialiserad produkt-, klinisk och kundrelaterad utbildning.

Arjo.Mosunmola outdoor 800.jpg

Engagemang är allas sak

Att kartlägga och följa vårt engagemang är lika viktigt som att följa våra affärsresultat. År efter år återspeglas lojalitet, tillfredsställelse och tro på det vi gör i våra höga engagemangspoäng – där vi sticker ut jämfört med branschens riktmärken.

Arjo.Colleagues_800.jpg

Mångfald, jämlikhet och inkludering

Vi främjar och arbetar aktivt för att skapa en mångfaldig, rättvis och inkluderande arbetsmiljö för människor med alla bakgrunder. Detta är en integrerad del av vår affärsprestation när det gäller kreativitet och ledarskap, och återspeglas i våra åtaganden i hållbarhetsramverket, våra vägledande principer och ledarskapsbeteenden.

Arjo.Karolina 800.jpg

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi strävar efter att upprätthålla vår höga nivå av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi har ett tydligt definierat ramverk med beteenden för att hantera fysisk och psykisk säkerhet i arbetsmiljön, samt medarbetarnas välbefinnande, med en nollvision för olyckor.

Arjo.Henrik800.jpg

Vårt samhällsengagemang

Arjos samhällsengagemang är omfattande och vi stödjer ett antal organisationer i de regioner där vi är verksamma. Vi uppmuntrar också våra anställda att delta aktivt i sociala projekt som förbättrar det lokala samhället.

Arjo.couple 800.jpg

Mål, aktiviteter, utfall och styrning

I Arjo Sustainability Framework 2030 har vi identifierat ett antal nyckelmål i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Läs mer om specifika mål, aktiviteter och aktuellt utfall samt hur vi styr våra insatser.

Stödjer UN Sustainable Developments Goals

Genom vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare stödjer vi flera av FN:s hållbara utvecklingsmål: God utbildning, Jämställdhet och Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Slide1.JPG
panagiota-600-400.jpg

”Genom att arbeta med produktutveckling på Arjo kan jag bidra till att skapa ett bättre samhälle”

Det som lockade Panagiota Biba till Arjo var det faktum att lösningarna verkligen gör skillnad för människor som behöver vård. Idag arbetar hon med produktutveckling, och säkerställer att produkterna möter alla krav, från tekniska specifikationer till användarvänlighet.

Tabile_600_400.png

"En stark känsla av lojalitet och stolthet får alla att göra mer än vad som förväntas”

För Thabile Sindane var det Arjos unika produkter och den positiva inverkan de har på vård- och livskvalitet som fick honom att söka sig till företaget. Som servicetekniker i Sydafrika säkerställer han nu att lösningarna ger optimalt värde för både vårdgivare och patienter.

arjo-rana-600-400.jpg

”Den positiva och inkluderande atmosfären tar fram det bästa i oss alla”

När Rana Moussa insåg att en trycksårsmadrass från Arjo kraftigt förbättrade hennes sängliggande systers livskvalitet, hade hon hittat sin nya arbetsgivare. Nu jobbar Rana med bolagets koncernredovisning, för att möjliggöra framgångsrik verksamhet över hela världen.