Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / En attraktiv arbetsplats / attraktiv-arbetsplats-tabell
Arjo.Team_220.jpg

En attraktiv arbetsgivare

 
 
 
 
 
Mål  Nyckelaktiviteter Status 2021
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen    
 • Nolltolerans mot arbetsrelaterade olyckor
 • Stöd och resurser för personlig hälsa på arbetsplatsen
 • Etablering av gemensam säkerhetskultur genom förbättringsprogram och förebyggande åtgärder inom alla enheter
 • Regelbundna interna och externa granskningar av arbetsmiljö
 • Inga allvarliga arbetsplatsolyckor eller dödsolyckor
 • Olyckor per 100 anställd: 1,8
 • Globalt direktiv och manual för hälsa och säkerhet på
  arbetsplatsen implementerades med start i januari 2021
Utveckling av medarbetare    
 • En miljö där individer med rätt kompetens stannar kvar och utvecklas
 • En genomsnittlig personalomsättning om 8,5%
 • 100 % av Arjos medarbetare deltar i den årliga medarbetarundersökningen

 

 • Talangprogram (globala och lokala)
 • Successionsplanering för att säkerställa kompetensutveckling och-försörjning
 • Genomförande av årlig medarbetarundersökning för att kartlägga engagemang
 • Mentorskapsprogram
 • Personalomsättning: 11,3 %
 • Talangprogram genomfördes digitalt
 • Deltagandet i den årliga medarbetarundersökningen uppgick till 89 %
Mångfald, jämlikhet och inkludering    
 • Total arbetsstyrka ska bestå av minst 40 % kvinnliga anställda, med 50 % kvinnliga ledare i seniora positioner samt jämn könsfördelning i globala och lokala talangprogram
 • Lika ersättning för lika arbete, med rättvis och jämställd lönesättning
 
 
 • Rekryteringsprocess som säkerställer mångfald och rättvisa
 • Lokala och globala talangprogram som bidrar till målen
 • Utbildning inom Arjo Guiding Principles och Leadership Behaviors
 • Implementering av direktiv för mångfald, jämlikhet och inkludering samt projekt för vidareutveckling
 • Årliga lönekartläggningar enligt lokala lagar och krav
 • Andel kvinnor av total arbetstyrka: 40 %
 • Andel kvinnliga ledare i seniora positioner: 37,5 %
 • Andel kvinnor i ledningsgrupp: 50 %
 • Andel kvinnor i styrelse: 29 %
 • Andel kvinnliga deltagare i talangprogram (2020-21): 45 %
 • Lönekartläggningar har genomförts och rapporterats enligt lagar och krav på lokala marknader
Styrning    
Årliga mål sätts som en del av det strategiska HR-arbetet, vilket innefattar aktiviteter för mångfald och inkludering, successionsplanering och talangprogram, medarbetarutveckling samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Arjos styrelse bidrar till denna plan och godkänner den två gånger per år. Arjos koncernledning har övergripande ansvar för planens implementering, och följer regelbundet upp rapporter från verksamheten. Linjechefer och anställda har operativt ansvar för planens implementering och för vilka verktyg och resurser som tillhandahålls. Resultat följs upp regelbundet av HR på global och lokal nivå.
*För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2021